Kategorier

Bloggere

Netværksmøder og opstart af Grusbande-samarbejde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henover vinteren og foråret har jeg haft den meget store fornøjelse at møde de fleste af Sjællands mange engagerede vandplejefolk fra sportsfiskerforeningerne til netværksmøder i forbindelse med samarbejdet omkring etableringen af Grusbanden.

Grusbanden kan kun blive en slagkraftig og aktiv ”bande”, hvis de frivillige entusiastiske foreningsfolk og andre ildsjæle, sætter bandemedlemmerne i arbejde.

Derfor har Peter W. Henriksen og jeg været rundt i de forskellige oplande på Sjælland for at tage initiativ til at skabe det netværk og det samarbejde mellem foreningerne, øvrige frivillige og Grusbanden, der er nødvendigt.

Netværksmøderne har haft to formål:

  1. Vi skulle hilse på hinanden og forhåbentlig etablere det netværk, der er så vigtigt for vores fremtidige indsats i oplandsgrupperne, således at vi kan hente hjælp, inspiration og fællesskab hos hinanden i fremtiden.
  2. Kigge på mulige projekter i områderne, således at indsatsen for større og sundere ørredbestande i områderne bliver mere målrettet og ikke mindst synlig. Det er netop her, Grusbanden kan være den katalysator, der i samarbejde med foreningerne og de frivillige kan være med til at løfte indsatsen til et endnu højere plan, end det store arbejde, foreningerne har knoklet for i årevis.

IMG_3341Disse netværksmøder var en meget positiv oplevelse, og det var slående, at der overalt på Sjælland, var en ualmindelig stor vilje og lyst til at samarbejde, til at skabe noget sammen, og til at få nogle konkrete projekter sat i værk.

Et fint samskabende eksempel på dette opstod i oplandsgruppen for Nordsjælland, hvor Nivå-foreningen i samarbejde med Esrum Å-laug og Grusbanden, for første gang var med til at sætte ørredsmolt ud i Nivå. Det blev blandt andet fejret ved, at Nivå-folkene af egen lomme købte 2500 stk. smolt, som behørigt blev beundret i FZ-akvariet inden udsætningen.

Efter disse meget positive netværksmøder tog Grusbanden i samarbejde med foreningerne og øvrige frivillige kontakt til Fishing Zealand-kommunerne. I de fleste FZ-kommuner, har de lokale foreninger og Grusbanden holdt møde om det fremtidige samarbejde for at få afstemt forventningerne.

I enkelte af FZ-kommunerne har vi korresponderet via mail og telefon, men fælles for dette samarbejde har været, at kigge på mulige positive berøringsflader og ikke mindst, for at tale om konkrete projekter og initiativer.

Foreningerne og Grusbanden er gode til mange ting, blandt andet lodsejerkontakten og kendskabet til både vand- og fiskeplejen, men bottom line er dog, at det stadig er kommunerne, der er vandløbsmyndighed, og derfor er et tæt samarbejde nødvendigt for at kunne gøre en forskel.

Et godt eksempel på dette samarbejde, er foreningerne og Grusbandens tætte kontakt til Lejre Kommune, hvor vi i flere omgange har samarbejdet om gode initiativer. Dette samarbejde, og den tætte kontakt til lodsejere om projekter, vil uomtvisteligt få en positiv indvirkning på ørredbestandene i de forskellige vandløb i Lejre Kommune (http://fishingzealand.dk/nyheder/tadre-moelle/ og http://fishingzealand.dk/elfiskeri/redningsaktion-i-helligrenden/).

Det gode samarbejde i ”tre-enighed”, -foreninger, kommune og Grusbanden, som komplimenterer indsatsen sammen med lodsejerne, gør mig både glad og stolt. Og det stopper jo ikke her, -vi er lige begyndt.

Samarbejde og netværk er ikke statisk, tvært-om. Samarbejde og netværk er dynamisk, udvikles og udfordres i takt med opgaverne og forhåbentligt i en retning, hvor alle har glæde af hinanden.

Jeg ved, når denne form for ”networking” går op i en højere enhed, så giver det mening, så giver det sundere ørredbestande, og i sidste ende, så giver det flere fisk.

 

Bandeleder,

Rune Hylby.