Kategorier

Bloggere

FISKEguiden om Grusbanden

Grusbanden er en unik organisation af frivillige, der bidrager til at skabe større og sundere fiskebestande på Sjælland. I det nyeste afsnit af FISKEguiden er Gordon P. Henriksen og Niels Vestergaard taget ud med en masse frivillige fra Grusbanden, ”bandeleder” Rune Hylby og fiskebiolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vi får et indblik i de mange aktiviteter Grusbanden er involveret i og er blandet med ude med alle de frivillige bandemedlemmer at lave bestandsanalyser, udlægge gydegrus, indfange moderfisk og se eksempler på Grusbandens mange projekter rundt omkring i Fishing Zealand-kommunerne. Vi møder også formanden i Nationalpark Skjoldungernes Land, Lars Vedsmand, der fortæller om den værdi Nationalparken og lodsejere ser i Grusbandens indsats.

En stærk og aktiv Grusbanden er en vigtig medspiller, når det gælder at sikre, at fiskebestandene trives og har gode muligheder for at yngle og trives. Der skal bestemt også lyde en klar opfordring herfra til selv at blive en aktiv del af Grusbanden ved at melde dig ind via Facebook eller mail.

Du kan se det nyeste afsnit her: