Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand søger 5 nye fiskeguider

img_7249-1-1800x794

I Fishing Zealand har vi et netværk af gode og dygtige certificerede fiskeguider, der er geografisk godt fordelt udover hele Sjælland. I takt med flere kommuner kommer med og interessen for lystfiskeri vokser har vi dog en forventning om, at vi vil få brug for nogle få guider yderligere. Derfor afholder vi nu endnu et guidekursus med en åben ansøgningsrunde for alle interesserede, da vi fornemmer en stor interesse.

Vi ønsker, at der er arbejde til alle guider, og vil derfor ikke oversvømme markedet med uddannede og certificerede guider. Lidt afhængigt af ansøgerfeltet, vil der på kurset være plads til ca. 5 guider her fra Sjælland. Derudover vil der også komme 6 kursister fra Jylland på kurset, som dog ikke skal certificeres i regi af Fishing Zealand.

dsc8491-1202x1800Guidekurset fokuserer på virksomhedsopbygning, relations kompetence samt guidefaglighed og professionalisme. For at komme i betragtning til kurset, er det særdeles vigtigt, at du er en dygtig og vidende lystfisker – og du har en høj fiskefaglighed samt et indgående kendskab til fiskepladserne og fiskemulighederne i dit lokalområde. Vi har i forvejen adskillige guider der fokuserer på kystfiskeri efter havørred i bestemt område og ser derfor især et behov for guider med interesse i fx P&T fiskeri, brakvandsgedder og havfiskeri og molefiskeri.

Guidekurset løber over weekenden d. 31. marts – 2. april 2017 og foregår på ”Søndergård” på Møns Klint Resort. Prisen for guidekurset er 4.000 dkr. inkl. ophold og forplejning. Fishing Zealand vil dække halvdelen af  denne udgift således at prisen bliver 2000,- for den enkelte.

Mange har den opfattelse, at Fishing Zealand guiderne er ansat i Fishing Zealand. Dette er ikke rigtigt. Guiderne har derimod enten startet deres egne selvstændige virksomheder eller kører guidevirksomhed ved siden af deres normale arbejde. Dette vil også gælde for de nye kommende guider. Som Fishing Zealand guide vil man få mulighed for at guide for Fishing Zealand ved en række arrangementer, presseture og lignende, som Fishing Zealand afholder rundt omkring i medlemskommunerne. Derudover hjælper vi guiderne med gratis markedsføring på www.fishingzealand.dk, Fishing Zealand Magazine, presseture etc.

Guideuddannelsen varetages af Bo Frier og Ronny Lagoni, der udbyder uddannelsen i eget regi. Uddannelsen er godkendt af Danmarks Sportsfiskerforbund og Aktiv Danmark.

Hvis du er interesseret i en plads på guidekurset, vil vi bede dig om en kort og motiveret ansøgning. Ansøgningen skal indeholde et fiske-CV, dvs. hvad kan du, og hvad vil du udbyde i din kommende guidevirksomhed. Desuden vil vi gerne høre lidt om dine ideer og visioner for dit kommende virke som fiskeguide, samt hvor på Sjælland du gerne vil guide.

Vi har som sagt maksimalt behov or at certificere ca. 5 guider og vi kan derfor ikke garantere en plads til alle der gerne vil deltage. Vi vil i høj grad prioritere lokalkendskab samt fiskeform. Ansøgerne vil få svar senest 7 marts.

Vi vil bede alle interesserede ansøgere om at indsende en ansøgning til Fishing Zealand senest d. 1. marts 2017info@fishingzealand.dk Ansøgerne vil svar senest 7 marts.