Kategorier

Bloggere

Havørred Fyn – en inspirationkilde

En af de positive inspirationskilder til Fishing Zealand er Havørred Fyn, og vi er mange, der er rigtig glade for, at Sjælland endelig også har fået sin egen tilsvarende organisation i Fishing Zealand.

frontpage-linkbox-havoerred-fyn---fisk-paa-nettet
Samarbejdet i Havørred Fyn genererer årligt en ekstra omsætning på min. 38 mio kr. alene fra sportsfiskerturisterne.

Havørred Fyn har eksisteret i mere end 20 år og er et glimrende eksempel på, hvordan lystfiskeri kan være omdrejningspunkt for natur- og miljøarbejde med bæredygtig brug af naturen. Projektet har vundet en sølvmedalje ved FN’s Environmentally Sustainable Project Award i USA og har foreløbigt fjernet mere end 200 spærringer og åbnet op for mere end 500 kilometer vandløb.

Samtlige ti kommuner på Fyn samarbejder for at udvikle selvreproducerende havørredbestande og sikre et godt fiskeri samt forbedre turisterhvervets økonomi. Adskillige foreninger og frivillige lystfiskere bidrager også i høj grad til arbejdet.

Samarbejdet i Havørred Fyn genererer årligt en ekstra omsætning på min. 38 mio kr. alene fra sportsfiskerturisterne. De ca. tre mio kr., som de 10 kommuner årligt investerer i projektet, får de tilbage gennem lokal meromsætning, og derved altså via kommuneskatten. De beløb geninvesterer kommunerne i Havørred Fyn-projektet. Pengene bruges til at restaurere og forbedre vandløbene og at hjælpe havørreden med at reproducere sig. Dette har nu affødt 28 fuldtidsstillinger i brancher relateret til samarbejdet og giver foruden flere fynske ørreder, også et bedre fiskeri og atter flere ressourcer til at værne om naturen.

Fishing Zealand henter inspiration fra og samarbejder med Havørred Fyn, men vi udvikler os selvfølgelig i forhold til Sjællandske potentialer og behov.

Projektet på Fyn viser, at lystfiskeriet er millioner af kroner værd, og at dele af indtjeningerne kan bruges på at ophjælpe ørredbestandene ved at lave forbedringer af vandmiljøet. Det er vel bare sund fornuft.