Kategorier

Bloggere

Spørgsmål og svar: Er det synd for gedderne?

DSC_8933Fishing Zealands og Danmarks Sportfiskerforbunds biolog, Kaare Manniche Ebert, modtog dette spørgsmål i forbindelse med den kommende store Catch and Release fiskekonkurrence, Dansk Brakvands Cup. Vi syntes andre skulle have glæde af Kaares svar og bringer det derfor her på bloggen.

Hej Kaare

Jeg skriver til dig, da jeg i Møns Tidende har læst, at den nye trollingfiskerforening vil arrangere en konkurrence i oktober 2013. (Dansk Brakvands Cup)

Der kan tilmeldes 125 motorbåde, og de skal fiske efter gedder. Gedderne skal så måles og vejes og derefter sættes ud igen. Men overlever fiskene, og hvis de gør det, vil de ikke få mærker efter fiskekrogene? Umiddelbart synes jeg, det er en slags dyrplageri, eller er jeg gal på den? Og hvorfor fiske efter en truet fisk, som man alligevel ikke vil spise?

På forhånd tak for svar, Venligst Kirsten

Nedenstående er Kaares svar.

– Kære Kirsten

Tak for din mail.

Gode spørgsmål – som både udfordrer etisk og faktuelt.

Det faktuelle først: Der er lavet masser af undersøgelser om genudsætning og overlevelse. Primært for laksefisk. De viser, at ved korrekt håndtering, så vil mellem 95 og100 % af dem overleve – såfremt temperaturen ikke er for høj (varmere end 18-20 grader) og fisken ikke er kroget så dybt, at gællerne tager skade.

Gedden er generelt mere hårdfør end laksefisk, den klarer sig bedre ved højere temperaturer, og så bliver de meget sjældent kroget dybt. Så deres overlevelse – ved korrekt håndtering – er tæt på de 100 %. Det er der enighed om blandt både biologer og lystfiskere.

Det er også dokumenteret, at de genudsatte fisk har ligeså god evne til at reproducere sig som dem, der ikke har været på krogen – og at de adfærdsmæssigt i løbet af få timer/evt. døgn opfører sig som de andre artsfæller. Så sår og oplevelsen af at have været på krogen er med stor sandsynlighed ikke problematisk for fiskene

Vi gør selvfølgelig meget for at fortælle om korrekt genudsætning, som er forudsætningen for et godt resultat. Vi har bragt mange artikler om emnet og udgav sidste år denne folder om genudsætning i 20.000 eksemplarer:

Se mere her.

Så er der det etiske i at fiske for at genudsætte. Og der er ingen facitliste. Selv blandt lystfiskere er der tilhængere og modstandere. Det er dog vigtigt at vide, at der i DK eksempelvis fanges næsten tre millioner torsk og ørreder på stang og snøre, hvoraf cirka 65 % genudsættes. Fordi de enten er for små, for tynde efter gydning, for farvede på grund af kønsmodning etc. På den måde bliver genudsætning vigtig i forvaltningsmæssigt øjemed – for hvis de alle blev slået ihjel, ville det gå ud over bestandene.

Det korrekte (eller det modsatte) i at fiske på sårbare bestande er også et relevant spørgsmål. Biologisk er det OK, for fiskeriet belaster ikke bestandene numerisk, fordi langt de fleste bliver genudsat i levedygtig stand. Og fordelen ved, at der fiskes efter dem, er, at der så vil være fokus på arten. Det værste, der kunne ske, set herfra, er, at ingen længere fisker efter gedderne og derfor glemmer dem. Hvis det sker vil der ikke være nogen til at lægge pres på myndighederne, så der kan blive etableret nye gydeområder, skabt passage mellem gydeområder i ferskvand og ædepladserne i havet etc. Med andre ord, så bliver det lystfiskernes fokus på arten, som kommer til at redde brakvandsgedderne, ligesom det er sket for laksen i de vestjyske vandløb. Og det argument vejer meget tungt, når spørgsmålet om det korrekte i at fiske på sårbare bestande skal besvares.

Vi udgav i øvrigt sidste år en rapport om brakvandsgedderne med henblik på at skabe fokus på de sårbare bestande. Som du vil kunne læse i den, så kan og bør der gøres mange ting for at hjælpe bestandene. Læs rapporten her. 

Et sidste argument er, at geddefiskeriet besidder et stort økonomisk potentiale for det sydsjællandske område. Det er netop blevet beregnet, at 1 kg lystfiskerfanget gedde genererer en meromsætning i DK på cirka 1200 kr. En stor del af disse kroner ender i lokalområdet, som jo nok kan bruge et økonomisk tilskud…

Dyreetisk Råd udgiver en rapport i år med blandt andet fokus på genudsætning. Så der vil spørgsmålet blive grundigt behandlet – af en mere objektiv part end undertegnede.

Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på denne helt nye artikel, som netop handler om genudsætning. Læs artiklen her.

De bedste hilsner herfra
Kaare Manniche Ebert, Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund