Kategorier

Bloggere

Bæk- og havørreder fra vestsjællandske åer leverede prøver til DNA

I bidende kulde drog en gruppe fra de vestsjællandske foreninger og jeg afsted kort før jul med el-fiskeapparat, båd, saks, bedøvelsesvæske og 50 små spritrør til vævsprøver. Målet var at fange lige så mange gydemodne hav- og bækørreder, som så skulle aflevere en lille bid af fedtfinnen til DNA-undersøgelse.

Undersøgelsen udføres i tæt samarbejde med DTU Aquas fiskegenetiker og det er håbet, at vi kan få brugbar viden om ørredernes DNA profil, som kan afsløre, om der er tegn på indavl og i hvilket omfang de indførte ørreder fra Kolding Å stammen har slået an mm. Alt sammen kan bidrage til vores viden om bestandene og måske vise vejen for nye indsatser.

Det viste sig at være lidt af et arbejde at finde tilstrækkeligt med gydemodne ørreder i de udvalgte vandløb, men i et tilløb til Halleby Å var der en overraskende stor bestand af kønsmodne bækørreder (især hanner), som så måtte aflevere en bid fedtfinne til undersøgelsen. Også i et tilløb til Tude Å lykkedes det at indsamle prøver. Her var der ca. halvt af hver af havørred og bækørreder.

Prøverne er nu sendt til DTU Aqua for analyse og fortolkning. Mere om resultaterne her på bloggen, når de foreligger.

Arbejdet blev udført af ”Task force Storebælt”, som arbejder med at løse problemerne for de vestsjællandske havørreder. Forcen består af folk fra UFV95 og Halleby Å Sammenslutningen med mig fra Naturgrundlagsgruppen i Fishing Zealand som rådgiver. Arbejdet foregår desuden i tæt samarbejde med DTU Aqua.

PWH