Kategorier

Bloggere

Radstedløbet har brug for hjælp

Det glæder mig utrolig meget, at det lille gyde- og opvækstvandløb, Radstedløbet på Lolland i Guldborgsund Kommune skal restaureres.

Det sker den 16. september 2017.

Det lille vandløb, der blot har et opland på knapt 7 kvadratkilometer, løber til Sakskøbing Å sydøst for Sakskøbing

billed-1-radstedloebet-20-august-2017Radstedløbet har en lille fin ørredbestand, som bestemt vil få glæde af dette restaureringsprojekt, som Christa Sofie Jensen fra Næstved har lavet.

Hun har været ansat som praktikant i Guldborgsund Kommune, og har stået for dette projekt til glæde for både ørredbestanden i Radstedløbet, men jo også til glæde for de lokale lystfiskere.

Christa har lavet projektet sammen med Søren Kock Laursen, der er biolog i Center for Teknik & Miljø i Guldborgsund.

Kommunens folk vil derfor stå for store dele af projektet, blandt andet den økonomiske del.

Vandløbet har et fint fald på ca. 5 promille, og dermed basis for, at restaureringen giver fuld effekt for anstrengelserne.

Restaureringen består af primært tre dele, -etablering af sandfang, udlægning af sten og udlægning af gydegrus.

Sandfanget skal etableres opstrøms for gydestrækningen, således at der ikke sker sedimenttransport henover gydebankerne.

Sand og slam i gydebankerne kvæler nemlig ørredæggene, når de henover vinteren ligger beskyttet nede i banken. Her udvikler æggene sig, men er meget afhængige af, at der hele tiden kommer frisk iltet vand imellem stenene i gydebanken.

Ellers kvæles ørrederne inde i æggene.billed-2-radstedloebet-20-august-2017

Udover sandfanget, skal der udlægges ”håndbold-sten” således, at strømrenden bliver indsnævret og dermed sikrer, at der kommer fart på vandet.

Hastigheden er blandt andet med til at sikre, at sedimentet ikke lægger sig i gydebankerne.

Den sidste del af projektet, udlægning af gydegrus, skal Den sjællandske Grusbande stå for. Der skal etableres et par gydebanker i det lille vandløb, og vi har derfor brug for lidt folk til dette.

 

Det sker den 16. september 2017 med mødested klokken 11.11 på Østerbyvej 1, 4990 Sakskøbing. Det er lige foran Radsted Kiosk.

Herfra kører vi ned til vandløbet, hvor Guldborgsund Kommune har lagt gydegrus langs med vandløbet.

Vores opgave bliver dermed, at lægge gruset ned i vandløbet i et passende antal gydebanker, som vi vil etablere ”med sikker hånd” og stokkemetoden.

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dk eller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her.

Du skal medbringe skovle, river, trillebør og ikke mindst godt humør.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer, – så vi ikke skal over åen for at hente vand.

 

Bandeleder,

Rune Hylby.