Kategorier

Bloggere

Vin for randzoner

 

Randzone, 10 meter bræmme langs Tuse Å

Tuse Å’s Ørredsammenslutning og SuperBrugsen i Tølløse vil gerne værdsætte de mange landmænd, lodsejere langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet, som gør en aktiv indsats for miljøet.

Én af de mere omdiskuterede miljøforanstaltninger langs vandløbene, er de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer, -indeholdt i de såkaldte randzoner. 10-meter bræmmerne sikrer vandløbene mod udvaskning af overfladevand, således at sand, næringsstoffer og sprøjtegifte ikke ender i vandløbet. Foruden at hindre mindre gylleuheld og den såkaldte ”traktose”, når store landbrugsredskaber kører langs med vandløbene og trykker jorden tæt på vandløbene med udskridning af brinker til følge.

Alt i alt, er der altså sund fornuft i, at lade være med at dyrke disse 10 meter bræmmer langs vandløbene, ud fra et miljømæssigt synspunkt. Det er der ingen, der stiller spørgsmål ved.

Men i forbindelse med ophævelsen af Randzoneloven, blev de dyrkningsfrie 10-meter bræmmer gjort frivillige. Det betyder, at det er op til hver enkelt landmand, lodsejers samvittighed og økonomi at vurdere, om han vil dyrke disse 10-meter bræmmer eller lade arealet ligge udyrket. Mange steder er arealerne blevet pløjet op og indgår i dag i driften.

Randzone, 10 meter braemme langs Elverdamsaaen
Randzone, 10 meter bræmme langs Elverdamsåen

Men der er også mange landmænd, lodsejere, der ikke har dyrket 10-meter bræmmerne, men i stedet for, har kæret om miljøet ved vandløbene, for det er jo ikke kun nede i vandløbet, 10-meter bræmmerne har værdi. Det er også langs med vandløbet, hvor dyr, fugle, og ikke mindst vores truede padder og krybdyr finder føde, skjuler sig mm. I disse korridorer lever dyrene, og kan derved sprede sig i det ganske land. Derfor vil TØS gerne vise vores taknemlighed overfor de landmænd, lodsejere, der ikke har pløjet 10-meter bræmmerne op langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet. Vi har derfor indgået et samarbejde med SuperBrugsen i Tølløse.

Brugsuddeler, Henrik Lassen og staben af medarbejdere værdsætter nemlig også den danske natur, men er også klar over de trange økonomiske kår, landbruget står overfor.

Det er således prisværdigt, at nogle landmænd, lodsejere gør en ekstra indsats for miljøet, hvilket SuperBrugsen i Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) i samarbejde vil sige dem tak for. Derfor vil SuperBrugsen i Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning forære hver eneste landmand, lodsejer langs Elverdamsåen og Tuse Å-systemet en flaske god økologisk rødvin, hvis man kan fremvise en aktiv miljøindsats, og derved ikke har pløjet 10-meter bræmmen langs vandløbet.

Brugsuddeler, Henrik Lassen fortæller, at økologi og bæredygtige lokale løsninger vægtes højt i Superbrugsen i Tølløse.

Som formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning er jeg personligt overordentlig glad for bidraget fra SuperBrugsen i Tølløse. TØS har generelt et fantastisk samarbejde med landmændene og lodsejerne langs de to lokale vandløb, men vi får ikke altid får det tilstrækkelig højt, når landmænd og lodsejere gør en aktiv indsats for miljøet.

Det er blandt andet dette samarbejde mellem landmænd, lodsejere og TØS, der gør, at de to lokale vandløb er blandt de absolut bedste ørredvandløb på Sjælland.

TØS vil derfor egenhændigt uddele hver flaske vin til de landmænd, lodsejere, der sender et billede af den udyrkede 10-meter bræmme til undertegnede – Rune Hylby, Kvarmløsevej 28, 4340 Tølløse, eller vedhæfter et billede, hvis man skriver via mail til: hylby@mail.dk.

Alt vi beder om er navn og adresse, vandløbsstrækning, og et billede.

TØS vil derefter køre ud til landmanden, lodsejeren og forære en flaske god økologisk vin som tak for indsatsen på vegne af SuperBrugsen i Tølløse og TØS.

 

Tuse Å’s Ørredsammenslutning,

Rune Hylby.