Kategorier

Bloggere

Vi arbejder for brakvandet

Vi arbejder for brakvandet

I Fishing Zealand er der 3 kommuner som har direkte tilknytning til brakvandet i Sydsjælland, Møn og Lolland Falster. Det er Næstved, Vordingborg og Guldborgsund Kommune.
Med inspiration fra de svenske geddefabrikker er der nu lignende tiltag i gang i de 3 kommuner. Du kan se mere om hvad en geddefabrik er på denne lille svenske video.

For at koordinere indsatsen og drage erfaringer fra hinanden oprettede Fishing Zealand i 2016 en Projektgruppe for Brakvandet som først og fremmest består af biologer fra kommunerne og fra DTU Aqua. Derudover er der forskellige andre personer med interesser i brakvandet som deltager i gruppen.

Det er en langsommelig og kompliceret proces at indhente tilladelser og financiere en geddefabrik.
Jeg er tovholder på projektet, som nu begynder at kunne vise resultater. Og det bliver virkelig spændende. Jeg har lavet to små videoer som fortæller lidt om hvad der er i gang. Der kommer meget mere senere.

 

Bedste fiskehilsner Niels