Kategorier

Bloggere

Varper langs Truelsbækken skal lægges i åen

I efteråret 2020 lagde de frivillige ca. 150 tons skjulesten i Truelsbækken for at forbedre forholdene for både ørreder og andre af vandløbets naturlige flora og fauna.

Hvis du undrer dig over en række stenvarper, der ligger i området nord for Holbækmotorvejen ved Tempelkrogen Nord, -kan jeg udmærket forstå dig. Men der er en god forklaring.

Det er rester fra det projekt, vi udførte i november sidste år i samarbejde med Tuse Å’s Ørredsammenslutning og som vi desværre ikke blev helt færdige med. Vi fik lagt ca. 150 tons skjulesten i Truelsbækken, der er et lille, men meget fint ørredvandløb, der nu løber i et nyt forløb til Tempelkrogen via Elverdamsåen. Men vi mangler stadig knapt 100 tons sten. Når de er lagt i åen, -de sidste sten, har vi bragt Truelsbækken op på et niveau, ingen havde turde drømme om for blot et par år siden.

Da Holbæk Roklub var rundt i området på en guidet tur, var der stor begejstring ikke mindst over effekten af de mange skjulesten i bækken, der sørgede for variation med dybe render, høller og stryg.

Dengang løb den lille bæk adstadigt og lavvandet uden skjul mod Elverdamsåen. Jeg elektrofiskede projektstrækningen sidste sommer inden udlægning af sten og fandt kun en lille bestand af halvårsfisk, der næppe havde overlevet, hvis vi ikke havde restaureret en strækning på 550 meter. Der blev lagt skjulesten i alle størrelser fra 10-60 cm i diameter.

Nu skal vi tage det sidste skridt, hvilket vil give hele den 7-800 meter lange projektstrækning en god mulighed for at kunne producere et væld af ørredsmolt til glæde for ikke blot ørredbestanden i åen, men også ørredbestanden i Isefjorden, der under disse Corona-tider, er ”befisket” af tusindvis af lystfiskere.

Mange nye lystfiskere er kommet til og mange ”gamle” lystfiskere sætter til stadighed pris på Isefjordens rekreative værdier.

Projektet, som nu skal færdiggøres, er betalt af Fisketegnsmidlerne, idet Tuse Å’s Ørredsammenslutning i samarbejde med Grusbanden, konverterede midler fra udsætning af ørredsmolt til restaurering. Det giver en langt bedre cost-benefit, idet udsætningerne ikke giver nær den ”tilbagebetaling” som miljøforbedringerne gør.

Der er ikke mange skjul til ørrederne i vandløbet på de nederste strækninger. Det skal vi have lavet om på……!

Sagen er jo den, at effekten af projekterne varer ved mange år frem i tiden. Det var bl.a. én af de ting, der blev drøftet for en lille måned siden, da jeg viste området og de projekter Grusbanden i samarbejde med TØS har lavet i Tempelkrogen Nord de seneste par år.

Det var 25 medlemmer af Holbæk Roklub, der fik en guidet tur i området. Det var en pragtfuld tur i det naturskønne område, og ikke mindst kaffen og kagerne efterfølgende var værd at rose.

Én af de ting, der vækkede størst begejstring, var netop de mange skjulesten, der blev lagt ud sidste efterår, og som allerede nu, har givet Truelsbækken en variation uden lige. Der var dybe strømrender, dybe høller, hvor ørreder kan stå i skjul under stenene og der var stryg, som ilter vandet til glæde for alle de iltkrævende vandinsekter, som ørreden lever af.

Det var fantastisk at opleve.

-Og du kan selv være med til at gøre en endnu større indsats, når de sidste sten skal lægges i bækken. Det bliver helt vildt!

Jeg glæder mig i den grad til at kunne sætte flueben ved dette projekt, idet vi således har sikret God Økologisk Tilstand også i dette vandløb, der er grænsevandløb mellem Lejre og Holbæk Kommune.

Vi mødes ved Asserholmvej, hvor jeg vil bede jer om at køre forsigtigt af hensyn til Asserholm Hunde- og kattepensionat. Projektstrækningen er ca. 800 meter lang og vi mangler strækningen med de gule prikker.

Projektet, der ikke kræver mere end et par gode arbejdshandsker og vandtætte støvler, udføres i næste weekend, –den 24. april kl. 10.10.

Vi mødes ved Asserholmvej (se kort), og i den forbindelse vil jeg bede jer om at køre forsigtigt, når I skal forbi Asserholm Hunde- og Kattepension!

Vi kører derefter i samlet flok ned i området, idet der ikke normalt er tilladt at køre derned. Vi har dog fået lov af lodsejeren, hvis vi tager hensyn til den øvrige natur i området.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for jeg vil naturligvis tage drikkevarer med til tørstige ganer.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,