Kategorier

Bloggere

Nye instruktører i ØrredPatruljen

 

Flere Fishing Zealand Kommuner var repræsenteret i Faxe på det nylig afholdte kursus for nye instruktører i projektet ØrredPatruljenPionerer i Vandpleje i Faxe Ladeplads, som er landskendte for deres store arbejde med restaureringsarbejde, lagde lokaler og åløb til kurset.

PIV, har et stort ønske om, at få de unge ud i naturen på en meningsfyldt måde, ØrredPatruljens formål er netop dette. De vil gennem kontakter til skolernes biologilærere, tilbyde de unge en ØrredPatrulje uddannelse, som strækker sig over 3×3 timers undervisning.

På kurset blev ”havørredens livscyklus” og hvordan man restaurerer et åløb gennemgået. Søren Jensen, formand for PIV, var en inspirerende instruktør på dagens kursus.

Efter at teorien var gennemgået, kørte vi ud til nogle åløb, hvor teorien blev omsat til praktiske studier. Ved at se og diskutere de forskellige elementer/problemer i åløbene, gav det den fulde indsigt i uddannelsesmaterialet for ØrredPatruljen.

Dagen sluttede med overrækkelse af et kursusbevis. PIV, vil efterfølgende igen afholde dette restaureringskursus, idet flere deltagere var forhindret på dagen.

De nye instruktører i ØrredPatruljen. Til venstre, Søren Jensen fra PIV. Til højre, Uffe Clemmesen fra ØrrredPatruljen

Har du lyst til at deltage, kontakt: Søren Jensen, Duevej6@mail.dk Tlf. 20125590