Kategorier

Bloggere

Nu er arbejdet med en ny fiskeribekendtgørelse skudt i gang

Efter et langt tilløb blev arbejdet med en ny fiskeribekendtgørelse for Sjælland, Møn og Lolland-Falster sat i gang på et møde i Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriet den 27. marts. Ministeriet havde indbudt repræsentanter fra kommunerne, Fritids/amatørfiskerne, erhvervsfiskerne, Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Fishing Zealand (FZ). Fra FZ deltog Gordon Henriksen, Niels Lagergaard Pedersen og undertegnede. Blandt kommunerne var der en håndfuld FZ kommuner. DTU Aqua deltog som Ministeriets rådgiver med et oplæg til en ny bekendtgørelse.

Mødet var tænkt som et dialogmøde, hvor de forskellige parter kunne præsentere deres visioner for fiskeriets regulering. Niels Lagergaard fra FZ havde et kort indlæg, hvor han bl.a. fremhævede fiskebestandenes meget store socioøkonomiske værdi, hvis de forvaltes fornuftigt. Efterfølgende havde også jeg et kort indlæg, hvor jeg skitserede det solide datagrundlag, som jeg har indsamlet for FZ og kommunerne i samarbejde med foreningerne. Jeg opfordrede til, at vores store viden om bestandene kommer i spil i arbejdet med bekendtgørelsen.  Vi kom rundt om alle farvande, men der blev meget fokus på det sydsjællandske område, hvor vi har de sidste oprindelige havørredbestande og hvor udfordringerne med en god bekendtgørelse er størst. Det blev besluttet, at de berørte kommuner og FZ samler parterne i området og drøfter mulighederne for at nå i mål med et fælles forslag til en god bekendtgørelse her. Det var i høj grad FZ´s fortjeneste, da vi har mange data, som dokumenterer en utilfredsstillende status for havørredbestandene i området.

På mødet var der også betydelig interesse for arbejdet med en bekendtgørelse for den indre del af Roskilde Fjord. Her arbejder en gruppe af alle de fiskende parter sammen om et fælles forslag. I arbejdet har jeg har fungeret som rådgiver fra FZ. Formanden for Amatørfiskerforbundet og jeg kunne fortælle om arbejdet og, at gruppen er tæt på at kunne aflevere et fælles forslag. Ministeriet udtrykte stor interesse for gruppens arbejde og opfordrede til, at parterne også andre steder finder sammen og bliver enige om forslag.

I næste fase i arbejdet er der mulighed for at indsende forslag til bekendtgørelsen til Ministeriet. Der var enighed om, at arbejde efter en deadline for forslag i 3. kvartal i 2019 for at få tid nok til arbejdet i de forskellige områder. Herefter vil der komme et endeligt forslag til bekendtgørelsen, som forventes at kunne træde i kraft i januar 2020.

Har medlemskommunerne eller foreningerne behov for råd kan de henvende sig til Niels Lagergaard Pedersen, Gordon Henriksen (særligt gedder og aborrer) eller undertegnede (havørred). Også DSF står til rådighed.

Peter W. Henriksen