Kategorier

Bloggere

Gydebanker blev luftet i Kobbel Å


Et par hurtige opkald til lodsejerne på hver side af Kobbel Å ved Askov i Tuse Å-systemet, hvor en forsigtig forespørgsel om at lufte gydebanker blev drøftet, -fik Tuse Å’s Ørredsammenslutning fuld opbakning fra lodsejerne til at ”grave” lidt i åen.

Jonas Bøgh Vangsgård lufter gydebanke og retter til.

TØS og Den sjællandske Grusbande ville –so to speak- gøre det mere attraktivt for havørrederne at gyde på en strækning, hvor der for femten år siden er udlagt knapt 30 kubikmeter gydegrus.

Udlægningen af gydegrus på denne strækning, er ét af mine tidligere projekter, så jeg har et særligt forhold til netop denne del af Tuse Å-systemet.

Ved at løsne de sammenkittede og sandfyldte gydebanker, har vi erfaring for, at havørrederne ”selv klarer resten”, da gydebankerne virker mere tillokkende, når gruset allerede er løsnet.

Det vil i praksis sige, at jo flere banker, der er tilgængelige, jo mere spreder ørrederne sig og ikke kun bruger de samme. Vi har nemlig observeret, at der kan være mange havørreder, der graver i den samme banke, og ved at forøge antallet af brugbare banker, kan vi i videst muligt omfang, undgå dette.

Derfor mødte syv frivillige TØS’er og Bandemedlemmer op i efterårsferien for at vende bunden i vejret på gydebankerne ved Askov i Kobbel Å, der ligger i Holbæk Kommune. Strækningen vi skulle gå igennem er knapt en halv kilometer.

Øverst på strækningen ligger et sandfang, og just nedenfor dette, begynder de første banker at træde frem.

Peter Henriksen, der er Fishing Zealands fiskefaglige konsulent, ville benytte deltagelsen til arrangementet til at lave en bestandsanalyse, idet han blandt andet har til opgave at undersøge fiskebestandene i Holbæk Kommune. Derfor delte vi opgaverne imellem os.

Imens Peter og et par hjælpere, blandt andet Thomas Vedel fra Odsherred, gik i gang med at lave bestandsanalyse, gik vi andre i gang med at lufte gydebanker.

Gravegreb og godt ned i gydebanken.

Med en gravegreb og skovl, blev alle gydebankerne gravet igennem, således at gruset ikke var sammenkittet, og samtidig blev der sat en del sand i drift, der ikke hører hjemme i en gydebanke.

Sand i gydebankerne kvæler ørredæggene.

De tre unge gutter, Andreas Findling-Rottem, Jonas Bøgh Vangsgaard og Rasmus Jønsson fulgtes med Allan Tannert og jeg, -de to ”gamle”, alt imens vi bevægede os opstrøms og fik vendt stenene i gydebankerne.

Normalt ville vi begynde opstrøms og bevæge os nedstrøms, men på grund af sigtbarheden, valgte vi at gøre det modsat, ellers havde det været meget svært at finde bankerne i det 30 cm dybe åløb.

Der var nemlig meget vand i åen.

Der var også meget sand, og derfor stak vi også lige hovedet ”ned i sandfanget” for at se, om det var fyldt.

Det var det næsten, og dermed vil vandhastigheden igennem sandfanget ikke sænkes tilstrækkeligt, så sandpartikler bundfældes. Sandfanget er måske oven i købet for lille til de store mængder sand, der generelt transporteres nedstrøms i mange af vore vandløb. Jeg har derfor allerede i sidste uge talt med Holbæk Kommune om, at sandfanget skal tømmes for at virke optimalt og eventuelt graves større.

Da vi tre timer senere havde været igennem både bestandsanalyse, luftning af gydebanker og taget sandfanget i øjesyn, kunne vi velfortjent klappe hinanden på skuldrene med en vished om, at vi havde gjort en god indsats for ørrederne i Tuse Å-systemet.

 

Bandeleder, Rune Hylby