Kategorier

Bloggere

Grønt Råd ud i det blå

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Elektrofiskeri med Grønt Råd i det fine, lille vandløb; Taderød Bæk.

I Lejre Kommune har Grusbanden lavet adskillige projekter og events i det forgangne år. Derfor var det også helt naturligt, at vise Grønt Råd, hvilken naturværdi, der findes i kommunen, da Grønt Råd var på den årlige tur ud i det blå i slutningen af maj måned.

Derfor valgte jeg at vise noget af det allerbedste frem, og foreslog, at vi lavede en bestandsanalyse i Taderød Bæk ved Tadre Mølle.

Det var blandt andet her, Mette Abildgård fra Det konservative Folkeparti fik øjnene op for den store frivillige indsats, lystfiskerne overalt i Danmark bidrager med i form af restaureringsprojekter, udsætninger, træplantning mm.

Taderød Bæk er et vidunderligt lille tilløb til Elverdamsåen, og ørredbestanden er overvældende. Det vidner blandt andet DTU Aqua’s undersøgelser om, idet der netop er en station i Taderød Bæk på den pågældende strækning på det meget oplysende ”Ørredkort”, som er en digitaliseret og visualiseret udgave af baggrunden for Fiskeplejen i Danmark.

Er der ørreder eller ikke?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bestandsanalysen er godt i gang, og det viser sig hurtigt, at der er masser af liv i Taderød Bæk.

Det er der i stor stil i Taderød Bæk, og da jeg havde rigget elektrofiskegrejet til og kort præsenteret Det Grønne Råd for principperne ved elektrofiskeri og de lovmæssige krav til selve fiskeriet, der ligger til grund for muligheden for at undersøge ørredbestande ved hjælp af denne metode, -kunne vi dyppe elektroden i den rislende bæk.

Allerede ved den første påvirkning af strømmen, piblede det frem med de spæde små ørreder, og der blev hurtigt etableret en arbejdsgang med spande og net for at få de små ørreder over i en balje til videre undersøgelse.

Vi elektrofiskede i alt 16 meter vandløb og med en gennemsnitlig bredde på en meters penge, havde vi altså elektrofisket 1/6 af 100 kvadratmeter vandløbsbund. Derefter gik vi i gang med selve tælleriet, og det viste sig hurtigt, at der var mange ørreder i baljen. Rigtig mange.

I alt talte vi 171 stk. små ørreder mellem 2,5-6 cm.

Alle ørreder var fra årets yngel-generation, og alle klækket i de gydebanker, der er så mange af i Taderød Bæk.

Helt naturlige små vilde ørreder, hvis forældre selv har formået at vandre op på gydebankerne, hunnen har lagt sine æg i gydebanken, alt imens hannen har befrugtet dem. Siden er deres afkom klækket og de små ørreder står nu på præcis denne vandløbsstrækning, som vi elektrofiskede. Hvor er det fantastisk livsbekræftende!

Bestanden af yngel kunne efter tælleriet og multiplikation med faktor 6, opgøres til 1026 stk. yngel på 100 kvadratmeter! Et fuldstændig vildt resultat og det endda kun ved en enkelt elbefiskning.

Normalt laver man jo to befiskninger af hver strækning, men grundet tidspres, måtte vi desværre aflyse den 2. befiskning. Grønt Råd virkede dog meget tilfredse med kun den ene befiskning for det drejede sig jo først og fremmest om at få en fornemmelse af, hvad der gemmer sig mellem stenene i det lille vandløb og da vi var færdige blev der udtrykt stor tilfredshed med, at der i Lejre Kommune findes den slags små vandløbs-perler. Det er vi også i Den sjællandske GrusbandeJ.

Da jeg nogle dage senere talte med Jan Nielsen fra DTU Aqua om bestandsanalysen foreslog han, at vi lavede en lignende befiskning til september for at finde ud af sommeroverlevelsen på den pågældende strækning. Det gør vi, -og jeg skal nok her på Grusbandens hjemmeside annoncere turen, således at man kan melde sig til at deltage,

Bandeleder, Rune Hylby.