Kategorier

Bloggere

Grønnehavebækken restaureret år nul

Der blev gået til stålet af de frivillige fra Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden. Her er det Karl-Erik, Jens og Jan Aggerholm, der er i gang. (Læg i øvrigt mærke til det lille høl i baggrunden, som skal sikre sommeroverlevelsen).

Da vi mødtes søndag morgen klokken 10.10 på parkeringspladsen ved Nykøbing Lystbådehavn for at restaurere Grønnehavebækken i Odsherred Kommune, var temperaturen heldigvis i den lidt køligere ende af skalaen. 13-14 grader varmt og lettere overskyet. Gudskelov, for selv om Niels kort efter dukkede op med den lille frontlæsser (eller hvad den slags maskine hedder), så vidste vi jo godt, at vi måtte slæbe lidt grus og sten for at få det lagt ordentligt til rette i vandløbet.

Først fortalte Jan Aggerholm og Kalle Ludvigsen fra Odsherred Sportsfiskerforening lidt om projektet, der var blevet til i samarbejde med Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning.

Gry retter gydegrus til, og det er jo bemærkelsesværdigt, at de to herrer i baggrunden står med riverne under hagen, -som man siger.

Odsherred Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbandes andel af dette store klimatilpasningsprojekt bestod i, at lægge gydegrus og skjulesten i vandløbet på de nedre strækninger gennem skoven, der just var gravet og lå jomfruelige hen. Selve vandløbet var nemlig blevet omlagt på en strækning i skoven ved boldbanerne og der var blevet gravet tre fine sving, som nu skulle have både grus og skjulesten. Der var også gravet et nyt udløb, og i det hele taget lignede dele af vandløbet et jomfrueligt ny-designet vandløb. Det var det jo sådan set også, og det lille vandløb var tidligere impassabelt for Isefjordens havørreder, som blev stoppet allerede ved udmundingen.

Nu er der fri passage, og det ville ikke mindst Odsherred Sportsfiskerforening gerne benytte sig af, idet vandløbet har et fornuftigt fald, hvorfor der er basis for en vis gydning. Om der kommer yngel i vandløbet og siden smolt, det må tiden vise, for det er logik for burhøns, at når man åbner et helt nyt vandløb, ved man naturligvis ikke, om det virker.

Det tror vi, og trods risiko for sommerudtørring, bliver det spændende at følge. Netop sommerudtørringen er der gjort en del for at undgå. Dels består en del af klimatilpasningen i, at der skal etableres et vådområde, som lader vandmængderne sive ned i vandløbet over længere tid, end et gravet drænet vandløb, og dels gjorde vi vores til, at der blev lavet små høller og bassiner, hvor vandet også vil stå i sommerhalvåret. Disse små høller og bassiner er uhyre vigtige for sommeroverlevelsen af årets yngel, og når høllerne så ovenikøbet er etableret i den dunkle skov, fri for den varme sommersol, -så er der faktisk basis for, at ørrederne kan overleve også en tør varm sommer.

I løbet af dagen skred arbejdet fremad, og den halve snes frivillige fra foreningen og Grusbanden knoklede på med udlægning af gydegrus og skjulesten. Niels kørte grus til bankerne og vi lagde det til rette. Det gjorde vi også med de store bunker skjulesten, der lå på brinken og skulle lægges i vandløbet for at skabe variation. Det blev godt!

Du kan se et lille klip fra arbejdet her:

Den øverste gydebanke blev lagt umiddelbart nedstrøms en rørunderføring, og det var vigtigt for os, at lægge gruset så højt, at røret ikke udgør en spærring i fremtiden.

Umiddelbart så det nærmest kunstigt ud, men jeg ved, at om føje tid, har stenene sat sig, gruset ligeså og så får vi det flotteste vandløb langs den trampesti, der skal etableres langs vandløbet og som vil give beboerne i Nykøbing en helt ny attraktion. At se de gydemodne havørreder stå i vandløbet, nærmest inde i byen. Det bliver også godt!

Tre store flotte gydebanker blev udlagt i vandløbet, plus lidt ekstra grus på en strækning, hvor der var brug for lidt fast bund. I alt blev der lagt i omegnen af en snes kubikmeter grus i vandløbet, samt et dusin kubikmeter skjulesten.

Fantastisk så det ud, og da regnen kom et par dage senere, og skyllede både sten og gydegrus rent, samt fik vandstanden til at stige til det tidobbelte, skal jeg love for, projektet giver mening.

Det bliver helt vildt at følge de kommende år, og jeg skal være den første til at stå med elektrofiske-udstyret, hvis der er behov for at se, om der kommer yngel ud af anstrengelserne, når havørreder fra Isefjorden til vinter tager turen op i det jomfruelige vandløb, i bogstaveligste forstand.

På vej tilbage til bilen efter en lang ”arbejdsdag”, fulgtes jeg med Gry Annika Jensen fra Odsherred Kommunes ”vandteam”. Gry var også meget spændt på resultatet og den fremtidige udvikling, og havde været med hele dagen for at gøre det godt for både fisk og andre dyr i Grønnehavebækken. Prisværdigt, at hun brugte en søndag sammen med os, -slæbte sten, rettede gydegrus og bidrog med lidt østrogen til vores indsats.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

 

Grønnehavebækken på den samme gydebanke som billed 1 og 2. Ser fortsat lidt kunstigt ud, men bare vent. Læg mærke til, hvordan vandet strømmer fint hen over gydebanken. Det bliver godt og i fremtiden.