Kategorier

Bloggere

Glade dage i Døllefjelde

 

 

Skjulesten, gydegrus og glade dage i Døllefjelde Å.
Gruset modtog vi allerede i torsdags i sidste uge. Det var Jens, der sørgede for transporten af det, og derefter på kompetent vis, lagde det i åen i gode bunker, klar til at blive rettet til.

Jeg havde glædet mig meget til at restaurere Døllefjelde Å på Lolland, siden jeg i de kolde vintermåneder, havde holdt ”feltmøde” med Martin Friis Mortensen og Jens Tudvad fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Søren Kock Lauersen fra Guldborgsund Kommune.

Døllefjelde løber til Sakskøbing Å, for at munde ud i Smålandsfarvandet, hvor ørredvandløbene jo ikke ligefrem står i kø for at lede vandet ud. Til gengæld er Døllefjelde Å en lille perle, -dog, de senere år, lidt rigeligt forsømt. Det skulle henover weekenden ændre sig drastisk. Derfor mødtes vi nogle stykker torsdag i sidste uge for at tage imod de knap 40-45 tons gydegrus, som skulle lægges i vandløbet. Blandt andet havde jeg inviteret det lokale ålaug, der fik en demonstration i ”stokkemetoden” og den opmåling, der var foretaget af Guldborgsund Kommune.

Det foregik til stor tilfredshed, og det virkede bestemt som om, at lodsejerne generelt var yderst tilfredse med dette lille minikursus i bundkoter, tværsnitsarealer og stuvningszone. Derefter gik det slag i slag med at lægge gydegrus i åen i bunker på den 500 meter lange projektstrækning. Flest på de nedre dele af strækningen for her var faldet størst, 5-6 promille. I alt blev der lagt 25 bunker grus, som skulle rettes til om søndagen af Nykøbing-foreningen, Den sjællandske Grusbande og de frivillige lokale folk, der mødte op.

Vi manglede dog om torsdagen en enkelt, men meget vigtig del af dette projekt. Vi ville gerne lave en bestandsanalyse på ikke mindre end tre stationer for at vurdere bestanden inden udlægningen af gydegrus.

Resultatet blev meget varieret og passer meget godt med de forhold, der var i åen tidligere. På første station fangede vi 4 ørreder/100 kvadratmeter, -pauvert, men dog med en flot rødplettet 1½ års bækørred på 18 cm.

På den næste station, fangede vi imponerende 270 ørreder/100 kvadratmeter og på den sidste station, helt oppe øverst på projektstrækningen, fangede vi 100 ørreder/100 kvadratmeter, eller med andre ord, 1 ørred pr. løbende meter vandløb (én meter bredt).

Bestandsanalysen gav et meget blandet resultat. Det var i små pytter som denne, ørrederne havde overlevet sommerens tørke, der naturligvis også ramte Døllefjelde Å. I denne lille pyt, fangede jeg en håndfuld små ørreder mellem 5-9 cm, -imponerende, ik’?
Så blev gydegruset rettet til om i søndags, tre dage senere. Umiddelbart ser det mærkeligt ud, men tag ikke fejl. Om føje uger risler vandet henover de gydebanker, der lige nu har svært ved blot at blive våde….!

Martin Friis Mortensen, der deltog også om torsdagen og har fulgt åen i årevis, var ved at sprænges af glæde over det fine resultat. Sommerens tørke havde nemlig tørret vandløbet ud med undtagelse af nogle små pytter hist og pist. Her har ynglen overlevet, og viser med al tydelighed, at netop variationen i disse små vandløb er afgørende for bestandens overlevelse henover en tør sommer som i år.

Da vi mødtes igen, tre dage senere i søndags, -Nykøbingforeningen, Grusbanden og de lokale frivillige, talte holdet en halv snes engagerede hoveder. Vi gik straks i gang med at rette gydegruset til, alt imens pressen gik i gang med at interviewe til højre og venstre. Folketidende og TVøst var dukket op, og ligeså var Niels Vestergaard, der er i gang med at optage en film om Grusbanden.

 

Hurtigt fik vi rettet gruset til, og som afslutning på projektet, blev en håndfuld kubikmeter skjulesten og sten til brinksikring lagt i vandløbet.

Flot så det umiddelbart ikke ud, for der mangler stadig vand efter sommerens lange tørke. Men, om få uger, vil vandet risle henover gydebankerne. Jeg glæder mig derfor voldsomt, til Martin, Flemming, Jens, Allan, Jan, Leo eller én af de øvrige deltagere smutter forbi og tager et par billeder af projektet, når der er vand i åen. Mon ikke, vi kan få én til at lægge det på Facebook, på Den sjællandske Grusbande, så vi kan se det færdige resultat.

Derefter er det blot at vente på, ørrederne dukker op i november måned for at lægge æg under gydningen.

Det bliver et syn for guder, og jeg håber, vi kan lokke et par lodsejere ned til åen for at følge med i ørredernes anstrengelser for at sikre næste generation af ørreder i en nu, kraftigt forbedret Døllefjelde Å.

 

Bandeleder, Rune Hylby.