Kategorier

Bloggere

Gang i geddefabrikkerne – ny film!

Den anden film om geddefabrikken ved Præstø Fjord er netop udgivet – og kan ses herover.

I filmen kan du se det videre arbejde med geddefabrikken ved Præstø Fjord som Vordingborg Kommune og Fishing Zealand fortsatte i 2019. Filmen viser bl.a., at når man prøver noget, som ikke tidligere er lavet andre steder, kan man forvente nogle udfordringer.  

Ingen har tidligere prøvet at klække yngel og udsætte i en geddefabrik, hvor der ikke før har været en bestand af ferskvandsgydende brakvandsgedder i det tilstødende vandløb … og det giver selvsagt en række udfordringer, som der bliver omtalt i filmen.

I filmen bliver der også nævnt andre naturprojekter i Vordingborg Kommune, hvor brakvandsgedden er tænkt ind.

I de andre “brakvandskommuner” i Fishing Zealand arbejdes der også på at få etableret geddefabrikker bl.a. et par stykker i Næstved Kommune, mens man i Guldborgsund Kommune også indtænker brakvandsrovfiskene i fx klimasøer og lign. fremtidige projekter.

Filmen blev optaget i 2019, men der er allerede en ny film på vej, om hvordan det går her i 2020. Og uden at røbe for meget – så ser det spændende ud!
.
.
Fik du ikke set den første film om geddefabrikken, kan du se den her: