Kategorier

Bloggere

Flyvende start på undersøgelsen af havørredvandring i Roskilde Fjord

Modtageren er i vandet og havørrederne “bibber” sig ind i en lind strøm.

Den 29.1.2017 stævnede en lille flok af partnerne i undersøgelsen af havørredernes vandringer i Roskilde Fjord ud fra Roskilde Havn.

Målene var dels, at Jon Svendsen skulle instruere de frivillige i brugen af DTU aqua´s nyindkøbte manuelle pejleudstyr dels at forsøge at få kontakt med nogle af de havørreder, der blev udsat med sendere i Langvad Å den 14.12.2017.

Det manuelle pejleudstyr anvendes som supplement til lyttebøjerne, der ligger hele vejen ud igennem fjorden. Det giver information om, hvor præcist havørrederne er samt om vandtemperaturen, hvor fisken opholder sig.

Turen gik til bunden af Kattinge vig lige uden for Langvad Å´s udløb. Forventningen var, at der ville kunne fås kontakt med enkelte havørreder, som allerede havde forladt åen. Men stor var begejstringen, da modtageren blev sænket ned i vandet. Det ene bib fulgte det andet. Modtageren gik nærmest amok med en lang række signaler.

Da alle fisk har et unikt identifikationsnummer, kunne vi identificere hver enkelt fisk og i løbet af en times tid var der fundet 11 havørreder i området vest for Ringø (se kort).

Vi begav os så ud igennem fjorden og lyttede flere steder undervejs uden at møde nogen af vore havørreder. Det sidste forsøg blev gjort lige uden for Kattinge Vig og her fik vi dagens største overraskelse.

Fisk nr. 2023 bibbede ind i den nordlige del af mundingsområdet (se kort). Fisken var en han på 54 cm og 1,6 kg., der på bare 15 dage havde vandret de ca. 2,5 km væk fra åen.

Nu var turens formål jo ikke detaljeret at spore alle fiskene, men ikke desto mindre blev der alligevel indsamlet spændende viden. Mange fisk havde allerede forladt åen og en var på langfart, hvilket i nogen grad gør op med vores forestilling om, at nedfaldshavørreder bliver i åen eller mundingsområdet i den kolde tid. Mine undersøgelser af smoltudvandring har vist, at nedfaldsfiskene nogle steder bliver i åerne hele vinteren og først udvandrer sammen med smolten i april.

Kort med området i bunden af Kattinge Vig (rød ring), hvor 11 stk. havørreder blev registreret samt den ene havørred i den ydre del af Kattinge Vig.

I Roskilde Fjord udvandrer mange tydeligvis hurtigt og går antageligt straks i gang med at æde. Observationen understøtter også det fænomen, jeg har set i skælprøver hos havørreder i bl.a. Roskilde Fjord. Her ses det, at væksten er god det meste af året og at gydemærker i skællene kan være svage. Et tegn på, at fiskene bruger kort tid på gydevandring og er hurtigt tilbage i havet igen for at æde.

De frivillige fra ROLK og Foreningen med det lange navn var så opflammede af de gode resultater, at de planlægger 1 – 2 ture om ugen på Fjorden med pejleudstyret. Desuden er der blevet knyttet en biologistuderende til projektet, som ligeledes skal håndpejle i de kommende måneder. Alt i alt må man konstatere, at projektet er kommet særdeles godt fra start og at der er gode muligheder for masser af spændende ny viden i det kommende år.