Kategorier

Bloggere

Dybe høller til Askehaveløbet i Guldborgsund Kommune

Projektstrækningen, som den så ud den 19. januar, hvor Lyndsey fra Guldborgsund Kommune og jeg, var forbi for at kigge på mulige projekter. På gydebanken stod to-tre havørreder og var i færd med at gyde! Som man også kan se på billedet, trænger Askehaveløbet i høj grad til sten og mange af dem.

To-tre havørreder stod lige foran gydebanken og var i gang med at gyde i Askehaveløbet på Falster. Det var den 19. januar i år og der var ikke meget vand, de gydende havørreder havde at boltre sig i. Til gengæld var det spritklart

Lyndsey, der er biolog i Guldborgsund Kommune og jeg stod såmænd tæt ved og kunne se hele det betagende skue, der udspillede sig nærmest for vores fødder.

Vi var netop kørt omkring Askehaveløbet for at kigge på mulighederne for at gøre vandløbet bedre endnu, og det var selvfølgelig rart at se, der var liv (og glade dage) i åen. Men det kan gøres meget bedre.

Sagen er den, at der vandrer mange havørreder op i det lille vandløb, der har sit udløb på Østfalster. Desværre er der ikke gydesubstrat til alle og nærmest hver eneste gydebanke var brugt. Der er heller ikke skjul nok til ynglen, for det lille skovvandløb er både bredt og uden den store variation. Det på trods af, at vi tidligere har lagt netop gydegrus og skjulesten ud i vandløbet for 5 år siden.

Det vil vi gerne lave om på, og derfor var Lyndsey og jeg ”på tur” sammen på Falster.

Vi havde været omkring Gundslev Å, hvor der bestemt også er potentiale til at gøre gode ting, og derefter gik turen altså videre til Askehaveløbet.

Jeg bliver altid en lille smule benovet, når jeg får lov til at se gydende havørreder. Særligt i dette tilfælde, for det er trods alt ikke hver dag, jeg er på de kanter. Jeg er også sikker på, Lyndsey syntes, det var spændende.

Jeg gik derefter i gang med at skrive projektbeskrivelse og indlede samarbejde med Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, som jeg har samarbejdet med ved flere lejligheder.

Formanden, Allan Hansen var fyr og flamme, og netop Allan har mange gange været med til projekter, når vi har slået pjalterne sammen i denne del af landet.

Allan sørgede blandt andet for den nødvendige lodsejertilladelse, idet Askehaveløbet løber på Corselitze’s arealer. Samtidig skulle jeg have en lettere nødtvungen samtale med DTU Aqua om projektet, -netop fordi vi tidligere har lagt sten og gydesubstrat på selvsamme strækning, som jeg nu havde i tankerne.

Èn gang burde jo være nok, kunne man med god vilje spørge sig selv. Men med skam at melde, havde vi ikke gjort det godt nok.

Vi har restaureret strækningen én gang, men fik ikke skabt den strømkoncentration der gør, at vandløbet af sig selv graver dybe høller, hvor ynglen kan overleve også i tørre somre, som den just forgangne. Det bliver afgjort prioriteret nu, hvor der skal lægges 60-70 tons skjulesten i vandløbet.

Det var tydeligt at se denne forholdsvis kolde januar-dag, da Lyndsey og jeg var på besøg. Jeg havde det i hvert fald ikke godt, og vidste også, -vi kunne gøre det bedre. Sagen er nemlig den, at i meget tørre somre, løber Askehaveløbet tør for vand. Det har den faktisk gjort i år, og derfor ærgrer det mig, hvis den gydning, Lyndsey og jeg var vidne til, ikke er blevet til noget.

Det vil jeg gerne prøve at lave om på, og netop en større variation kan have afgørende effekt på overlevelsen af yngel hen over sommeren.

Dybe høller skabt af naturen selv har reddet mange ørredbestande fra at gå til grunde. Det er blandt andet dét, vi vil forsøge at skabe, når vi nu skal lægge i omegnen af 9 tons gydesubstrat og hele 60-70 tons skjulesten i vandløbet.

Skjulestenene skal i høj grad være med til at koncentrere strømmen således, at vandløbet nogle steder graver sig ned og skaber de livsvigtige dybe høller, som ørredynglen kan overleve i under sommerens tørke. Disse pools kan være forskellen på liv og død, og da vi jo gerne vil have vilde, selvreproducerende havørredbestande, er disse pools måske lige dét, der skal til for at fastholde den havørredstamme, der hører til og er tilpasset forholdene i Askehaveløbet.

Det vil Guldborgsund også gerne støtte og derfor har Lyndsey tilbudt maskinkraft, hvis vi får brug for det. Det håber jeg ikke, men for alle tilfælde skyld, er vi utrolig glæde for det samarbejde, vi også har med Guldborgsund Kommune, og i øvrigt har haft i årevis!

Vi har under alle omstændigheder brug for hænder, -frivillige hænder til at lægge stenene og gydesubstrat til rette.

Fisker du i området omkring Falster, Møn og måske på Lolland, skulle du tage at give en hånd med, for projektet vil i høj grad være med til at ”føde kystfiskeriet” på de kanter.

Jeg ville jo gerne give dig fangstgaranti, -men mindre kan også gøre det.

Projektet vil i hvert fald give sit bidrag til et bedre fiskeri langs Falster-kysten, så hvorfor ikke give en hånd med, så der kan komme desto flere fisk at fange og en god bestand i åen i tilgift.

Hold dig ikke tilbage.

Meld dig til!

Projektet løber af stablen lørdag den 23. september kl. 10.10.

Vi mødes ved P-pladsen ved Tunderup Strand, 4800 Nykøbing Falster.

Søger du på denne adresse på Google Maps, -finder du os.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj. Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl, mm.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet jeg vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,