Kategorier

Bloggere

Anden omgang grus og sten til Gærde Å

Det lille fine ørredvandløb, -Gærde Å i Odsherred har brug for din hjælp, når der i næste uge skal lægges skjulesten og gydegrus i vandløbet.

Sidste år ved denne tid, blev der ved flere lejligheder taget hånd om Gærde Å, der er et lille tilløb til Sejerøbugten i Odsherred. Det var Odsherred Sportsfiskerforening, der både lagde gydegrus og skjulesten i vandløbet, samt ventilerede de eksisterende gydebanker.

Den sjællandske Grusbande deltog også med adskillige frivillige hænder, og ligeså Kurt Jørgensen fra Sjællands ØrredSammenslutning (SØS), der var med til at gøre ”spuleriet” med SØS’ spulepumpe til en fornuftig opgave.

Resultatet af efterårets anstrengelser viste sig da også hurtigt, idet Odsherredfolkene i vinterens løb registrerede flere fine gydegravninger på gydebankerne. Bestanden blev i sensommerens løb undersøgt.

Tidligere var der ikke observeret yngel i Gærde Å, men ved sensommerens bestandsanalyse fandt man rent faktisk ørredyngel i vandløbet. Det var naturligvis yderst positivt, om end tæthederne var langt fra tilfredsstillende. Der blev nemlig kun fanget ganske få ½-årsfisk, og slet ikke nok til at kunne klassificere vandløbet som opfyldt ifølge vandrammedirektivet og dermed endnu ikke opnåelse af god økologisk tilstand.

Tilsyneladende er der en drift af organisk materiale, som Odsherred Kommune nu er i gang med at undersøge. Det stopper dog ikke her, -tvært imod, for med tilstedeværelsen af en vis bestand af ørreder, har Odsherred Sportsfiskerforening taget initiativ til yderligere restaurering af Gærde Å.

Heldigvis er folkene i nord utrættelige, og jeg kan ikke andet end tage hatten af for ildsjælene i Odsherred Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg med Jan Aggerholm og Kalle Ludvigsen i spidsen.

Sidste år gav folkene fra Odsherred Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande åen en overhaling med både grus og ventilering. Det gør vi igen, når 2. runde af projektet udføres i næste uge.

Nu gør de to engagerede ”stenkastere” klar til 2. omgang grus og sten til Gærde Å, ud fra devisen, -at-gøre-det-så-godt-som-muligt-for-ørredbestanden-så-skal-det-nok-give-bonus-på-den-lange-bane. Og vi får selvfølgelig lov til at være med til at deltage også denne gang. Der skal nemlig lægges et læs skjulesten og ditto gydegrus i vandløbet i næste uge.

Projektet er finansieret af Fiskeplejen, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg, idet beløbet til indkøb af grus og sten, er en konvertering af de midler, der oprindeligt var afsat til at dække udsætninger af smolt til isefjorden.

Årets udsætning blev ikke opfyldt, hvorfor der er overskydende midler til restaureringsprojekter i vandløb til isefjorden.

Udlægning af skjulestenene foregår tirsdag den 15. oktober kl. 16.00 langs Digevej, 4573 Højby.

Skjulestenene vil for hovedpartens vedkommende blive lagt i åen med grab, så det er med andre ord en overkommelig opgave.

To dage senere, torsdag den 17. oktober, også klokken 16.00 følger et læs gydegrus, som også lægges i vandløbet med grab og langs Digevej. Også dette forehavende gør opgaven overkommelig, idet alt det hårde arbejde bliver der brugt maskin-tid til.

Du skal altså blot bidrage med at lægge sten og grus til rette i vandløbet.

Har du lyst til at gøre en stor forskel for ørredbestanden i Gærde Å i det skønne Odsherred, skal du skrive en mail til Jan Aggerholm på adressen: jagg@novonordisk.com, eller sende en sms til Jan på nummer 30795462.

Du kan også melde dig til projektet ved at skrive i kommentar-feltet på Grusbandens Facebookside, når projektet offentliggøres der.

Du skal medbringe river, skovle, stengreb og den slags remedier, så vil Odsherredfolkene sørge for lidt drikkevarer.

Vi ses, forhåbentlig.

Der er brug for netop din hjælp.

 

Bandeleder, Rune Hylby.