Kategorier

Bloggere

Fisk i strømmen

Billed 1_
En 78 cm stor havørredhan bliver genudsat, da de store hanner generelt ikke er så robuste som de mindre fisk.

I ugen op til årets første togt efter moderfisk i Elverdamsåen og Tuse Å, havde det regnet en del, og da orkanen tillige passerede henover Danmark sidste mandag, var weekendens elektrofiskeri efter gydevandrende havørreder imødeset med stor spænding.

Vi blev bestemt ikke skuffede!

Det er Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), der foretager dette frivillige arbejde for at indsamle moderfisk til opdræt af ørreder til udsætning i ørredvandløbene i Isefjorden.

Det første togt efter moderfisk gik til Elverdamsåen i lørdags, hvor en god håndfuld frivillige lystfiskere og medlemmer af Arbejdsgruppen, satte strøm til fiskene i silende regn på de nederste strækninger af det lille, men produktive vandløb med udmunding i bunden af Tempelkrogen.

Vi havde inviteret lodsejerne til at komme og kigge på, og dermed har vi bestemt en forventning om, at vi kan få udbygget et fint samarbejde omkring vandløbene i Isefjorden.

Det var i hvert fald tydeligt, at forundringen stod malet i ansigtet på flere af lodsejerne, da de store havørreder pludselig dukkede frem fra skjulene, når de blev ”ramt” af strømmen fra elektroden.

Holdet bestod af meget rutinerede folk, som har elektrofisket i mange år. Jeg selv var elektrodefører, og med et par unge knægte som frivillige medhjælpere, forløb både elektrofiskeriet og logistikken meget tilfredsstillende, til stor glæde for Fiskeri-inspektoratets kontrollant, Jonas Krøjer, der fulgte med ”på sidelinjen” hele dagen.

På en strækning på blot 1000 meter fangede vi 64 moderfisk. De største hanner blev ikke hjemtaget, da de erfaringsmæssigt ikke er så robuste, som de mindre fisk. De blev nænsomt sat tilbage i åen for at deltage i gydningen på helt naturlig vis. Vi hjembragte i alt 60 moderfisk fordelt på 36 hunner og 24 hanner. Rigeligt til at dække Elverdamsåen med genetisk variabelt materiale. Nu mangler vi blot at fange lidt flere hunner for at kunne opfylde udsætningsplanerne for Isefjorden.

Vi skal med andre ord ud på et togt mere for at få indsamlet tilstrækkelig rogn.

Billed 2
I Tuse Å blev der blandt andet fanget en 85 cm lang og meget tyk havørredhun, som indeholder mindst en liter rogn.

De største moderfisk var 75-80 cm lange, og blev behørigt beundret af både fiskerikontrol, frivillige TØS-folk og lodsejerne, der fik et lille indblik i, hvorfor vi på strækninger med mange skjul i form af grøde, sten og udhængende bredvegetation, fangede flere fisk, end på strækninger, hvor der ikke var nogen variation.

Søndag gik turen til Tuse Å, hvor et ligeså rutineret hold startede lige nedstrøms for omfartsvejen omkring Tuse. Tuse Å er ligeledes selvreproducerende, hvilket i høj grad skyldes det store frivillige arbejde fra TØS’ side, og ligeledes den udvidede fredningszone i Holbæk Fjord, der sikrer gydefiskene mod at blive fanget af nedgarn i fjorden.

Allerede efter få meter dukkede de første store ørreder op af det dunkle vand i åen, og siden lagt i baljen. Derefter gik det slag i slag til stor glæde for både os fra TØS, såvel som tilskuerne, der fulgte med på bredden. I alt blev der fisket blot 400 meter. Der blev fanget 54 moderfisk, hvoraf flere var i en anseelig størrelse. De største moderfisk var mellem 85-90 cm lange og vejede i nærheden af 8-9 kg. Det er fantastisk flotte fisk, der virkelig kan få begejstringen til at stige, da de indeholder mere end en liter rogn for hunnernes vedkommende. Dermed er ”kvoten” i stor stil opfyldt for Tuse Å, hvad angår mængden af rogn, men vi er også i Tuse Å, nødt til at tage en tur mere. Den genetiske variation er ikke opfyldt, idet vores målsætning er at stryge 25 par for at sikre bestanden mod indavl.

Målsætningen for årets opfiskning af moderfisk er 16 liter rogn, der skal lægges i klækkebakkerne på Fyns Laksefisk i Odense.

Alt i alt blev weekendens elektrofiskeri en ualmindelig positiv oplevelse for alle, idet vi næsten er i mål for at kunne opfylde udsætningsplanen for Isefjorden med afkom efter lokalt tilpassede moderfisk.

Om alt går vel (7-9-13!!!!), kan vi i samarbejde med Odsherreds og Hornsherred Sportsfiskerforening, sætte over 100.000 stk. små ørreder ud i mundingerne af Isefjordens vandløb i 2015, når de små ørreder er knapt et år gamle. I fjorden vil de indgå i den samlede bestand af ørreder til glæde for både de lokale lystfiskere, samt den voksende lystfisker-turisme, blandt andet i forbindelse med Fishing Zealand.

 

De bedste hilsener

– Rune Hylby