Kategorier

Bloggere

Bedre lystfiskeri, flere lystfiskere og flere kroner i kassen

M&V40_forsideDanmark har alle muligheder for at få et lystfiskeri i europæisk topklasse. Vi har flere tusinde km højproduktive vandløb, i hundredvis af større søer og mange tusinde km kyststrækning, hvor en lang række attraktive arter kan fanges. Forudsætningen er dog, at der skal være nok fisk og store fisk tilstede. Og det halter desværre ret meget. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund og medlemsforeningerne i efterhånden mange år arbejdet med at gøre åer og bække til velfungerende levesteder, ligesom sportsfiskerne gennem Fisketegnet siden 2012 årligt har bidraget med mere end 10 millioner kr til vandløbsrestaurering.

Men godt vandmiljø alene gør det ikke. Fiskeriforvaltningen skal også være gearet til, at de – for lystfiskerne – vigtigste fiskearter ikke udsættes for en for stor fiskeridødelighed. Det gælder selvfølgelig alle former for fiskeri, men i de fleste tilfælde er det garnfiskeriet, som har potentialet til at skabe problemer i især de snævre farvande, hvor fiskene trækker mellem gydeområderne og ædepladserne.

Disse to udfordringer – en ikke altid lige hensigtsmæssig fiskeriforvaltning og for dårligt vandmiljø – har stået øverst på forbundets dagsorden i mange år. I 2014 kom gennembruddet, og så ovenikøbet på begge områder.

Først blev Fynbekendtgørelsen ændret, sådan at havørrederne nu har en meget større mulighed for at overleve frem til gydning. Og siden kom Dan Jørgensens forslag til en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, som blandt andet indebærer stop for salg af havørred på Bornholm og forbud mod at hjemtage gedder i fire områder i det sydsjællandske. Læs mere om Dan Jørgensens spændende visioner om lystfiskeriet fra side 4.

Sportsfiskeri er guld værd
Der er penge i eksempelvis gedder. De evner nemlig i høj grad at lokke lystfiskerturister til Danmark.

Og sidst i november kunne Miljøminister Kirsten Brosbøl så løfte sløret for den kommende generation af vandplaner, der kommer til at medføre mange positive forandringer i vandløb og søer. Et meget positivt element i planen er, at fisk er kommet med som et kvalitetselement. Det betyder nemlig, at investeringen i vandmiljøet SKAL udmønte sig i større bestande af vildfisk. Og det vil med garanti give flere fisk i vandløb, søer og langs kysterne.

Udsigterne til bedre lystfiskeri er således lyse, men der er stadig behov for nytænkning og flere bæredygtige løsninger. De fiskerimæssige udfordringer er nu løst i nogle geografisk begrænsede områder, men hvis de positive ringe skal brede sig til hele landet, så skal der gennemføres ændringer i den generelle fiskerilovgivning. Danmarks Sportsfiskerforbund har et bud på, hvad der skal til. Læs mere om det fra side 36.

Den store politiske interesse for miljø og lystfiskeri skyldes ikke kun lystfiskernes blå øjne. Muligheden for at skabe et en øget omsætning i udkantkommuner er også et validt argument, som forhåbentligt vil sikre, at de bæredygtige løsninger vil være langtidsholdbare. Hvis Danmark for alvor skal profitere på fiskeriet, er det vigtigt at kende målgrupperne. Arne Kvist Rønnest serverer i sin artikel en række vigtige facts, som alle i turistbranchen bør kende.

Fishing Zealand har i løbet af meget kort tid formået at skabe stor opmærksomhed. På mindre end 1½ år er projektet for eksempel gået fra to kommuner til syv. Den positive modtagelse skyldes blandt andet, at projektets bærende element er bæredygtighed. Hvad Fishing Zealand mere konkret går ud på, kan du læse i Paul Debois’ og Jimmi Olsens artikel fra side 22.

At laksefiskeri ikke er billigt, ved alle, der bare én gang har smidt krogen i et laksevand. Men hvor meget er fiskeriet og lystfiskerenes forbrug egentligt værd i det område, hvor fiskevandet ligger? Det får du svaret på i Koeds, Aarestrups, Skovs, Jordal-Jørgensens, Kvist Rønnests og Ladenburgs artikel fra side 16, der er lavet med udgangspunkt i en helt ny undersøgelse fra Skjern Å.

Hvis man tror, at godt fiskeri er nok til at skabe nye lystfiskere, så tro om. Selv om lystfiskeriet i dag er markant bedre end for 30 år siden, så er der i dag færre unge lystfiskere. Det lyder umiddelbart ulogisk. Jon Fuglsang giver i sin artikel fra side 16 nogle velbegrundede bud på, hvorfor det er sådan, og hvordan de unge skal lokkes ud i naturen med fiskestangen i hånden.

Danmarks Sportsfiskerforbund er stolte af at kunne præsentere så mange spændende og velskrevne artikler. Vi har derfor valgt at trykke et oplag af udgaven – normalt udgives det kun digitalt på www.sportsfiskeren – i håbet om, at det vil blive læst af mange flere. God læselyst!

Læs mere på Sportsfiskeren.dk

Læs det seneste nummer af Miljø og Vandpleje (nr.40)

Tidligere numre af Miljø og Vandpleje.

 

Verner W. Hansen
Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund