Kategorier

Bloggere

Sommerferie-fiskeri ved Grønlien Sø i Frederikssund


Lørdag den 30.juli
indbød Fishing Zealand i samarbejde med Frederikssund kommune til medefiskeri i Grønlien Sø.

De fremmødte blev af fiskeguiden præsenteret for området, og hvilke fisk der kunne fanges. Grønlien sø ligger i Sillebro ådal, hvor

Frederikssund kommune har lavet naturgenopretning ved at genslynge åen og samtidig lave regnvandsbassiner i form af naturlige søer til at opsamle overfladevand fra de forventede øgede nedbørsmængder grundet klimaforandringer. Der er er samtidig lavet shelter mm. til gavn for offentligheden.

Vel fremme ved den lille af søerne blev de forskellige teknikker gennemgået. Der var polestænger med fast line og flåd samt spinnestænger med flåd og endelig bundmedestænger. Dagens agn var dåsemajs og melklister.

Der gik ikke længe, efter flåddene var kommet i vandet, før der kom de første nøk i flåddet, og kort efter blev den første rudskalle fanget. Siden gik det slag i slag, og vi prøvede også den store sø, og der var fisk til alle: Flest rudskaller men også gråskaller og en enkelt aborre. Til sidst blev der rundet af, og de fremmødte var glade for arrangementet og de smukke omgivelser.

Læs mere om det spændende naturgenoprettede område her: https://oplev.frederikssund.dk/hovedmenu/naturoplevelser/sillebro-aadal

Knæk og bræk,

Keld