Kategorier

Bloggere

Meld dig til ”store spuledag” i Højbro Å

Projektstrækningen, der i den grad trænger til en kærlig hånd og en ordentlig omgang med spulepumpen.


I marts måned var jeg i Gribskov Kommune
for at kigge på Højbro Å, hvor Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening og Grusbanden sidste år restaurerede en strækning.

John Christensen fra foreningen og jeg ville kigge på nye strækninger at restaurere, da der desværre havde været en forurening, som havde dræbt det meste af åens ørredbestand nedstrøms den lodsejer, der var årsag til forureningen. Det var gudskelov ikke gået ud over Øllemose Å, som er et fint lille tilløb til Højbro Å. Derfor er lidt af bestanden stadig intakt.

Sammenkittede, sandfyldte gydebanker er ikke gode for vinterens gydemodne havørreder, og med spulepumpen kan man løsne og rense gydegruset. Dette billede stammer fra et tilløb til Salten Å i Midtjylland, hvor jeg var ovre i forrige uge for at holde kursus i netop gydebanker for en flok Åmænd.

Vi kiggede på en strækning nedstrøms dér, hvor vi lagde en masse gydegrus ud sidste år for at se, om vi kunne optimere åen yderligere, -booste ørredbestanden i de kommende år således, at bestanden hurtigere kan genetableres. Den strækning vi havde i tankerne, har et fornuftigt fald på gennemsnitligt 2,7 promille, hvorfor det ville give god mening at udlægge gydegrus og skjulesten.

John viste vej, og jeg fulgte blot efter. Strækningen viste sig at indeholde en god del gydegrus. Men gydebankerne var desværre fyldt med sand, og var kittet meget sammen. Det ville med andre ord ikke give den store mening at poste en masse gode Fiskeplejepenge i et projekt på en strækning, hvor der i forvejen var meget gydegrus. Det ville give meget bedre mening at ventilere de gydebanker, der var i forvejen.

Skjulesten manglede dog, og et par nedskredne brinker ville også kunne afhjælpes med sten til brinksikring. Jeg gik derfor i gang med at beskrive projektet, og i samarbejde med John, lægge planer for gennemførelsen. Det viste sig dog, at den ene af lodsejerne havde overtaget jorden langs åen indenfor det seneste år, og han var ikke lige stemt for, at vi skulle lægge skjulesten og sten til brinksikring i åen. Det lød egentlig fornuftigt nok, og vi besluttede efter rådgivning fra Gribskov Kommune, at skjulesten og sten til at sikre brinkerne mod nedskridning, kunne vi altid tage op på et senere tidspunkt. Men det gav dog rigtig god mening at fastholde ventileringen af gydebankerne, idet vi bestemt ville få glæde af den store mængde gydegrus på strækningen i de kommende år således, at bestanden hurtigere kan komme på fode igen.

Spulepumpen i brug ved Regstrup Å i Holbæk Kommune for en lille måned siden. Effektivt, men dog tidskrævende at få renset alt sand og slam fra gydebanker, når de har ligget urørt i flere år.

Pointen omkring ventileringen består jo netop i at sikre, at ørrederne kan lægge deres æg i rent gydegrus, uden sand og slam, og således, at æggene bliver iltet hele vinteren igennem fra de er lagt, til ynglen klækker om foråret.  Princippet er lige til, og logisk. Med simple haveredskaber, skovl, stengreb etc. samt SØS’ spulepumpe (som vi låner), der mest af alt kan beskrives som en overdimensioneret haveslange, løsnes gydebankens sten.

Ofte bruger man en stengreb til at løsne ”den hårde skal”, hvorefter vand pumpes igennem gydebankens sten og grus således, at små partikler som sand og slam, løsnes, skylles ud og væk fra det gode bundsediment. Således er der kun de gode grove sten tilbage. Gydebankerne får nyt liv.

John var naturligvis med på idéen, og efter godkendelse fra Gribskov Kommune, har projektet ligget brak sommeren over og ventet på, at der skulle falde så megen nedbør, at spulepumpen kunne blive taget i brug i dette efterår. Det kræver nemlig lidt vand i vandløbet for at få det rette udbytte ud af anstrengelserne. Der skal nemlig kunne pumpes vand nok til at fylde slangen, som bruges under spuleriet. Det er der nu, efter den megen nedbør de seneste uger, og vi kan derfor invitere til ”store spuledag” i Højbro Å.

Det sker på søndag, den 20. oktober med mødetid klokken 11.11 ved Stokkebrovej 60, Unnerup By, Vejby.

Du er hjertelig velkommen til at deltage, og har du ikke før prøvet at spule gydebanker, så har du en helt unik mulighed for både at prøve det af, og samtidig hjælpe en hårdt prøvet ørredbestand i Højbro Å. Du kan med andre ord virkelig gøre en forskel.

Du kan tilmelde ved at skrive en mail til mig på adressen: runehylby@gmail.com, eller sende en sms til mig på nummer 25364280.

Du kan også melde dig til projektet ved at skrive i kommentar-feltet på Grusbandens Facebookside, når projektet offentliggøres der.

Du skal medbringe waders eller skridtstøvler, og dit gode humør.

Drikkevarer sørger jeg for, og så håber vi, Vorherre sørger for vejret!!

 

Bandeleder, Rune Hylby.