Kategorier

Bloggere

Meget store nødde-sten i Tuse Å

Der var tale om store sten, og Jan Larsen fra Arbejdsgruppen i TØS deltog med sin viden om strækningen

Siden vådgøringsprojektet ”Tuse-Mårsø Enge” blev etableret tilbage i 2013, har der ligget et par hundrede store ”nødde-sten” ved projektstrækningen til offentlig beskuelse fra hovedvej 155 mellem Holbæk og Kalundborg. 

Dumperen lagde de store sten langs bredden

De store sten, omkring 100 kubikmeter, blev efter aftale med blandt andet Holbæk Kommune, Naturstyrelsen og Tuse Å’s Ørredsammenslutning, liggende i en årrække for at kunne dumpes i Tuse Å, når vandløbet havde ”sat sig”. 

Vi mente, det ville give det største udbytte af stenene, idet vi kunne lægge dem på strategisk gode pladser, når strømrenden havde afsløret sig. Strækningen er nemlig vedligeholdelsesfri, og derfor gav det god mening at vente med at lægge dem i vandløbet, når flom, tørke, vinter- og sommervandføring havde skabt lidt patina.

I forvejen var der blevet lagt et par hundrede kubikmeter store meter-sten i vandløbet, da projektet i sin tid blev etableret. Nu manglede resten. Derfor blev der afsat penge i Holbæk Kommune til maskin-timer, da flere af disse sten vejede op til 1-2 tons. Disse store, -meget store sten, lægger man ikke i vandløbet med knofedt og en trillebør. Der skal store maskiner til.

Stenene blev omhyggeligt lagt i vandløbet på nøje udvalgte pladser

Tuse Å’s Ørredsammenslutning stillede naturligvis også op, primært med know-how i forhold til strækningen, som flere af Arbejdsgruppens medlemmer, kender som deres egen bukselomme. Med god grund, for strækningen holder ofte mange fisk, -havørreder af fineste slags. Det ved jeg, for jeg har selv fanget adskillige flotte havørreder på strækningen, som Tuse Å’s Ørredsammenslutning har fiskeretten på.

Havørredernes tilstedeværelse er ikke mærkelig, for der er en stor variation på strækningen, som udvikles yderligere fra år til år og har gjort det siden projektet blev etableret. 

Nu manglede kun den sidste ”menneskelige indblanding”, -resten af de store sten.

I slutningen af august blev stenene lagt i åen, -først langs kanten på udvalgte og nøje udpegede strækninger med assistance fra Jan Larsen fra TØS, og et par dage senere blev de lagt i vandløbet, hvor Lars Høpfner, også fra Arbejdsgruppen, stillede op.

Lars Høpfner kunne med tilfredshed følge med, da stenene blev lagt

Holbæk Kommunes vandløbsteam var ”bygherre” på projektet og man kunne her, med stor tilfredshed konstatere, at de store og lidt unaturlige meter-sten, pludselig så helt anderledes naturlige ud, da de først lå nede i vandløbet i strømrenden.

Allerede kort efter, stenene var lagt i, skabte de nye mønstre i strømrenden, og vandet cirkulerede flot omkring de nye muligheder. 

Mon ikke også, ørrederne, insekterne, fuglene, og alle andre indvånere omkring vådområdet, på sigt vil nyde godt af variationen.

Det tror jeg, og jeg glæder mig til fortsat at følge udviklingen.

– Bandeleder, Rune Hylby.

Flot så det ud efterfølgende