Kategorier

Bloggere

FZ Konferencen bliver d. 23. november i Odsherred – Sæt kryds i kalenderen!

Fishing Zealand konferencen, som er gratis, bliver i år afholdt i Odsherred Kommune på Hotel Højby Sø d. 23. november fra kl. 9.00-16.30.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtiden, bl.a. omkring lystfiskeriets fremtid i Danmark, nyeste viden inden for udsætning af fiskeyngel, de fælles succeser omkring vandløbspleje, fokus på vores arbejde med at involvere børn og unge og eksempler på virksomhedernes samarbejder med kommuner og Fishing Zealand.

Mere konkret vil der være oplæg fra arbejdsgruppen for ”Lystfiskeri og lystfiskerturisme”, der foregår under ministeriet for fiskeri og ligestilling og ministeriet for nordisk samarbejde. En af landets fiskegrejsgrossister giver deres bud på fremtidens lystfiskeri, og så kommer der indlæg omkring havneindsatsen som Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand har samarbejdet om.

Det endelige program annonceres på Fishing Zealands blog, når det er endeligt fastlagt.

Dagen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalansatte, virksomheder, guider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle sammen. Har du interesse i projektet så mød op, da mange gode samarbejder udspringer sådan en dag. Netop disse samarbejder er i høj grad det, der kendetegner Fishing Zealands projekter, og de vil igen få høj fokus på konferencen.

Så husk at sætte kryds i kalenderen d. 23. november!

Vi ses!