Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand Konferencen 2018

Grønnegade Kasserne dannede rammerne om årets konference
Projektleder Niels Lagergaard Pedersen beretter om årets indsatser i Fishing Zealand
Pause og dermed mulighed for networking

FISHING ZEALAND KONFERENCEN var igen i år velbesøgt med over 120 deltagere, så der var lagt op til en særdeles spændende dag med masser af gode indlæg.

Konferencen blev denne gang afholdt på Grønnegade Kaserne i Næstved. Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune og medlem af Fishing Zealands bestyrelse, bød velkommen.

Helle berettede bl.a. om de aktiviteter og gode tiltag som Næstved Kommune får ud af samarbejdet. Ligeledes lagde Helle også vægt på, at samarbejdet mellem kommunerne, de frivillige lystfiskere, turistbranchen, de lokale erhvervsdrivende samt Danmarks Sportsfiskerforbund m.fl., faktisk er den bærende kraft i projektet. Ved at arbejde sammen, når vi mere og længere.

Konferencen blev også genstand for en gennemgang af årets aktiviteter og indsatser. Projektleder Niels Lagergaard Pedersen præsenterede denne del og kunne berette, at der i år har været særlig fokus på børne- og ungeindsatserne, samt samarbejdet med de frivillige i de lokale fiskeklubber og foreninger. I arbejdet med at få flere børn ud at fiske, er der i 2018 igangsat en række nye tiltag, bl.a. ved at få lystfiskeri på skoleskemaet, hvor der er sammensat projekter med flere folkeskoler. Samarbejdet med de lokale fiskeklubber er styrket i år, og arbejdet med bl.a. nye events og arrangementer, igangsættes så vidt muligt altid med en lokal klub som medarrangør.

Ligeledes gennemgik Niels de aktiviteter, som ikke altid trækker store overskrifter, herunder især arbejdet, der bliver udført i regi af Naturgrundslagsgruppen og Brakvandsgruppen. Grusbandens imponerende arbejde blev naturligvis også præsenteret. En udregning baseret på tal fra DTU Aqua viste, at alene gennem Grusbandens arbejde og aktiviteter, bliver kommunernes samlede udgifter til medlemsskabet i Fishing Zealand dækket.

Grusbandens arbejde foregår i tæt samarbejde med fiskeklubberne og alle de frivillige, der i regi af Grusbanden knokler med at forbedre særligt gydemulighederne i vandløbene. Intet sted i Danmark monitoreres havørredbestandene så tæt som på Sjælland. Monitoreringen, der bl.a. sker ved at tælle gydebanker og tage skælprøve m.m., sker i tæt samarbejde med Fishing Zealands fiskefaglige biolog Peter Henriksen.

Niels sluttede af med at fortælle om nyhederne for 2018, hvor flere nye tiltag og events har set dagens lys. Bl.a. en ny lystfiskerformidler-uddannelse og eventen Havørred Jam. Endeligt kunne Niels overbringe den glædelige nyhed om, at vores ansøgning til Nordea-fonden har båret frugt. Ansøgningen er udfærdiget i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og giver os mulighed for at udvide indsatserne for børn og unge i de kommende to år.

Efterfølgende holdt Danmarks Sportsfiskerforbund et oplæg i plenum, hvor den nye Strategi for Lystfiskeri blev gennemgået. I gennemgangen blev der lagt vægt på, at det som udgangspunkt er positivt med en national strategi. Den giver politisk bevågenhed og er et skulderklap til vores fælles hobby. Dog savnes der langt mere fokus på særligt den bæredygtige forvaltning af fiskeriet, og ikke mindst et øget fokus på en styrkelse af naturgrundlaget og fiskebestandene – det var netop disse inputs, som Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand havde bragt med ind i arbejdsgruppen, da strategien skulle udfærdiges.

Resten af dagens programindhold var en blanding af oplæg, workshops og networking, hvor målet var at informere om, og debattere mange af de faglige aspekter, som projektet spænder over. Repræsentationen ved konferencen talte bl.a. kommuner, fiskeforeninger, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, Udenrigsministeriet, lokale erhvervsdrivende, Havørred Fyn, Laksens Hus, Destination Bornholm, Fiskerikontrollen, lystfiskere, naturvejledere, CATCH, FZ-guider og repræsentanter fra Visit-organisationerne med flere. Netop den store tilslutning af en række forskellige faglige indsigter, udgjorde konferencens grundlag for at kunne skabe en nuanceret vidensdeling og dialog omkring en lang række af Fishing Zealands interesseområder.

Blandt oplægsholderne i plenum var bl.a. Pernille Kofod Lydolph fra Destination Bornholm, der berettede om deres tilgang til branding af Bornholm som lystfiskerdestination. En vigtig pointe var her, at man skal have tålmodighed og engagere de rette personer, der har indsigt i lystfiskermiljøet for at kunne ramme ned i de ønskede målgrupper. Pernille understregede også, at lystfiskere ikke bare er lystfiskere, her er det især vigtigt at kende sit produkt, før man henvender sig til lystfiskerne.

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen var også blandt oplægsholderne, og ministeren præsenterede den nationale strategi for lystfiskeri for konferencedeltagerne. Efterfølgende havde ministeren tid til at svare på en række interessante spørgsmål fra salen.

Der kom mange gode ideer frem i løbet af dagen, og flere af dem vil vi tage med i det videre arbejde, for at udvikle Fishing Zealand i fremtiden.

Slutteligt, skal der lyde en stor tak til alle de fremmødte på dagen.