Kategorier

Bloggere

Inspirerende vandplejekursus i Kalundborg

_DSC0013
Kaare Manniche Ebert, DSF’s miljøkonsulent, fortæller lidt om vejen frem mod opstarten af Fishing Zealand, og de mange visioner for bæredygtigt lystfiskeri på Sjælland.

Søndag d. 28. september afholdte DSF og Fishing Zealand kursus i vandpleje i Kalundborgs Sportsfiskerforenings fortræffelige klublokale. Ud af 20 deltagere fra Sjælland, kom vi fire mand fra Holbæk.

Efter et herligt morgenbord, forløb formiddagen med at Knud Nielsen bød alle velkommen. Vi gik videre med en kort præsentation af alle deltagere, hvoraf det desværre også fremgik, at der kun var ganske få Sjællandske fiskeklubber repræsenteret.

Vi fik lidt teori, hvor bl.a. Jørgen Topp-Jørgensen fortalte om arbejdet i Halleby-sammenslutningen. Peter Henriksen, forfatteren til rapporten om Havørredbestandene på Sjælland – del 1, gennemgik dernæst sin utroligt spændende rapport, som helt fortjent har givet ham en pris (Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris i 2014). DSF’s miljøkonsulent, Kaare Manniche Ebert, informerede efterfølgende om projekt Fishing Zealand og om, hvor langt vi allerede er kommet. Det tegner godt!

_DSC0041
Fiskeribiolog, Peter Henriksen, er i gang med at elfiske et lille vandløb i Kalundborg Kommune. Desværre var fangsten beskeden – en lille hundestejle var alt åen gemte på. Men her er potentiale!

Efter frokost kørte vi ud til en mindre å i Kalundborg kommune (Tranemose Å), hvor Kaare med en si opsamlede insekter og planter. Ud fra de opsamlede planter og insekter, der fandtes i åen gav, fik vi en indikation på åens aktuelle fauna klassificering. Den lå på 4-5, hvilket betød, at den umiddelbart egnede sig til fisk. Peter Henriksen El-fiskede derefter åen, men det desværre ikke noget at skrive hjem om. En hundestejle det var alt, hvad elektroden tiltrak sig – men vi fik da set, hvordan man el-fisker. (Tranemose Å var tørlagt i sommer, hvor der døde omkring 500 til 1000 ørreder).

Vi fik også set hvordan en spulepumpe virker. Den er en stor hjælp på de steder, hvor gydegruset er sandet til, og den er nok fremtidens løsning på tilsandede gydebanker.

Efter at have set spulepumpen i aktion, kørte vi ud for at se et sandfang, som ikke var helt korrekt lavet. Det var nemlig alt for lille i forhold til åens størrelse, og her blev det igen tydeligt, hvordan små marginaler kan gøre en stor forskel.

_DSC0056
Der spulepumpes sand på et tilsandet å-stræk, hvor gydegrusen er druknet i fint sediment.

Så var det tid til at lave en gydebanke. Ved åen lå en bunke gydegrus og en bunke håndsten, og opgaven bestod i at lave en gydebanke på 10 meter med et fald på ca. 5 promille. Opstuvningen var 30 cm og faldene over de 10 meter som gydebanken skulle være svarende til ca.5 promille. Et stykke væk skulle en skole senere lave en gydebanke mere, og derimellem skulle der udlægges skjulesten til den efterfølgende yngel. De blev lagt henholdsvis i højre side og i venstre side mellem de 2 gydebanker.

Alle havde en rigtig fin og lærerig dag, hvor vi virkelig følte, at der var kommet noget i rygsækken. Stor tak til både DSF, Fishing Zealand og Kalundborg Sportsfiskerforening for et fortræffeligt arrangement.

De bedste hilsener, Jan Busk

PS. – Husk der der stadig er få ledige pladser på vandpleje kurset d. 25 okt. Tjek mere og tilmeld dig her.