Kategorier

Bloggere

2500 ørreder fandt et ‘nyt’ hjem

IMG_2616
De frivillige gør et kæmpestort arbejde, som har afgørende betydning for kvaliteten af det sjællandske fiskeri.

Cirka 2500 små ørreder blev i weekenden sat ud af Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings folk. Jesper, Tobias, Henrik og Kristian tog en tørn for at give fornyet liv til Åmose å-systemet.

Udsætningerne foregik mere specifikt i Tysinge og Tåstrup Å, og forhåbentlig etablerer ørrederne sig på disse stræk, og bruger gydebankerne, der ligger klar om nogle år.
Fiskene er fra egen avl, så at sige. Han- og hunfisk er blevet el-fisket i Tude å og Halleby å, og derefter strøget for rogn og mælk. Så er de blevet kørt til Jylland, hvor de er klækket. Og nu er ringen så sluttet, for fiskene er netop sat ud i de vandløb, hvor de kommer fra.
IMG_2612
Udsætning af yngel er et spændende arbejde, som børn og unge kan have stor fornøjelse af.

Det er en rigtig fin oplevelse at sætte ørreder ud, og for dig, der ikke har prøvet det endnu, så er det bare om at slutte sig til en forening, der laver arbejdet. Som regel kan du også sagtens hjælpe til i en forening uden at være medlem, hvis du har lyst til det. Det er en super oplevelse at være med til at sørge for, at der er ørreder at fange på kysten. Når man med jævne mellemrum snupper en havørred med hjem til bordet, så er det rart at vide, at man har gjort sit for, at det faktisk kan lade sig gøre, at der er fisk at fange.

Det bliver selvfølgelig fantastisk, når vi en dag når dertil, at ørrederne kan klare sig selv. Og det går den rigtige vej. Men indtil da giver foreninger den gas på frivilligt basis – både hvad angår udsætninger og pleje af vandløbene. Og man kan sagtens involvere sin familie. Kristian som deltog i dagens udsætning tog sin datter med. Det er en stor og sjov oplevelse for børn at sætte så mange fisk ud. Udover den dejlige tid sammen som familie giver oplevelsen med udsætninger ungerne mulighed for at forstå, at vi skal passe på vores natur, og at vi alle skal yde for at kunne nyde.

Tak alle for hjælpen!

– Morten