Kategorier

Bloggere

Fjordfiskeri efter ‘Bodil’

image[2]
En lille fjordørred, der lod sig friste af en Kobberbasse.
Tågedisen lå tæt, da jeg var på vej til fiskepladsen i den sydlige del af Isefjorden. Da jeg nærmede mig pladsen, fik jeg første påmindelse om stormen ‘Bodil’: Siv og tagrør lå flere meter oppe på dæmningen.

Det store spørgsmål var nu, om Bodil havde ødelagt bundforholdene her i bunden af fjorden, og om havørrederne havde lidt skade af den store ændring i saltholdighed, som Bodil helt sikkert medførte?

Vandstanden var i den lave ende, da jeg vadede ud i bugten. Her kom dagens første positive hilsen – en lille flok havørreder, der viste sig i overfladen skræmt af fluelinens nedslag.

Det var fedt at se lidt fisk på pladsen, og allerede efter nogle yderligere kast var der kontakt med dagens første fisk. Jeg kunne tydeligt se, hvordan ørreden svømmede hen til fluen – den trak nemlig en tydelig trykbølge i overfladen. Det er én af de sjoveste måder at få overlistet en havørred på!

image
Efter stormen Bodil er det tydeligt at se, hvor høj vandstanden og bølgegangen har været i Isefjorden.

Den fine blanke ørred kom tilbage i “baljen”, og jeg sneg mig videre hen langs strandkanten, hvor endnu en mindre ørred havde vist sig i overfladen. Kobberbassen – min foretrukne flue til denne slags fiskeri – blev sendt ud i nærheden af fisken, og efter et par hurtige indtagninger var der igen fast fisk.

Denne gang var det en lille farvet havbasse, der nærmest havde slugt min flue. Ud med den igen!

Jagten fortsatte, for at se, om der skulle være nogle større fisk i flokken. Det blev dog kun til et par mindre blanke havørreder yderligere, førend det var tid til at søge hjemad. Men det var sådan set helt i orden!

Efter to timers fiskeri var jeg blevet overbevist om, at fjordfiskene fortsat har det helt fint, og at bundforholdene ikke er blevet radikalt ændret – i modsætning til den åbne kyst. Der lå selvfølgelig en del ålegræs flere steder, men denne ålegræs var ikke til stor gene. Det er med andre ord bare med at tage en tur til fjorden med fiskegrejet. Der venter masser af spændende oplevelser!

Knæk og bræk/

Lars