Kategorier

Bloggere

Redningsaktion i Helligrenden

Rune Hylby, Fishing Zealand under elektrofiskeri, 18. april 2016

 

Jeg blev ringet op af en medarbejder for en lodsejer med jord ned til Helligrenden for et par uger siden. Han syntes, der var kommet lige lovlig meget vand i en grøft, der normalt ikke har forbindelse til selve hovedløbet. Vandstanden var derfor steget, og den tilstødende eng var meget våd. Mere end normalt for årstiden. Derfor fik vi aftalt at holde et møde på stedet for at se, om vi i fællesskab kunne finde en løsning.

Én af de større havørreder fanges af strømmen, 18. april 2016
Én af de større havørreder fanges af strømmen.

På mødet deltog også Lejre Kommunes vandløbsmedarbejder, Anne-Marie Kristensen.
Vi kunne se, at Helligrenden havde etableret et nyt løb i grøften, hvorved fisk og andre dyr var blevet spærret inde.

Det var reelt en spærring, og da vi samtidig så et par havørreder stå i grøften, blev der hurtigt iværksat en redningsaktion for at sikre, at havørrederne kunne vandre videre ud i Roskilde Fjord efter den overståede gydning og samtidig sikre, at grøften ikke fik vand fra åen i fremtiden.

Havørreder vandrer nemlig ud i havet igen, efter de har været oppe i åerne for at gyde, præcis ligesom laksen gør. Derfor var det vigtigt at fange fiskene og give dem mulighed for at svømme ud i fjorden.

Den største havørred var 83 cm lang og blev nænsomt flyttet, 18. april 2016
Den største havørred var 83 cm lang og blev nænsomt flyttet.

Jeg havde derefter en rigtig fin snak med Fiskerikontrollen, der naturligvis skal give tilladelse til den slags redningsaktioner, idet jeg skulle fange ørrederne ved hjælp af elektrofiskeri.

Redningsaktionen fandt sted mandag den 18. april. Vi var nødt til at lukke grøften af som det første tiltag, og derefter fange havørrederne ved hjælp af elektrofiskeri, der foruden at være meget effektivt, også er skånsomt for fiskene. Fiskene dør ikke af strømmen, men bliver blot lammet af spændingen. Derefter kunne vi flytte ørrederne fra grøften til hovedløbet.

Anne-Marie Kristensen fra Lejre Kommune var også med, 18. april 2016
Anne-Marie Kristensen fra Lejre Kommune var også med.

Lars Vedsmand fra Nationalpark Skjoldungelandet deltog også i redningsaktionen, foruden et par folk fra lodsejeren og Anne-Marie Kristensen fra Lejre Kommune. Selve elektrofiskeriet tog jeg mig af, da det kræver en særlig uddannelse, da kombinationen, -vand og 220 volt ikke er til at spøge med.
Grøften var blot 200 meter lang, men på denne korte strækning, lykkedes det os at fange alle de store havørreder og ca. 90 mindre ørreder (10-20 cm lange ørredsmolt), der også var på vej mod fjorden.

22 store havørreder blev reddet og har nu mulighed for at fortsætte livet som frie fisk i fjorden, frem for lukket inde i en lille grøft, hvor de ville være døde, efterhånden som temperaturen var steget og føden sluppet op.

Den største havørred var en flot hunfisk på 83 cm, der har vejet godt til, da den gik op for at gyde i Helligrenden sidste efterår.

Vi fik også lukket grøften af, og allerede en time senere var vandstanden faldet betragteligt, til stor glæde for lodsejeren, der igen i fremtiden, kan bruge engen til hø-slet og ikke til at dyrke vandplanter på.

Fishing Zealand,
v/ Rune Hylby,
tlf. 2536 4280