Kategorier

Bloggere

Hornfiskeløjer i Frederikssund

Weekenden den 11-12 maj stod i hornfiskens tegn i Frederikssund. Lørdag var der konkurrence hos Nordisk Handelshus og vi var med til indvejningen. Der var blevet fanget godt med hornfisk af nogle af deltagerne med op til 15-16 stykker per mand, samt en enkelt ørred. Så de tre præmiekategoriers vindere – største hornfisk og havørred samt største vægt på 5 hornfisk, kunne gå glade derfra med et gavekort til butikken.

Søndag var der indbudt til ”Fang din første fisk” på den gamle jernbanedæmning på Hornsherred siden ved Frederikssund med undertegnede som guide. Det er et rigtig godt sted, hvor der ikke behøves waders, hvis du vil introducere børn til lystfiskeriets glæde og særligt i hornfiskesæsonen, som topper midt maj. Det er bedst på den sidste tredjedel, og der kan fiskes på begge sider af dæmningen og på spidsenDer var mødt 10 forventningsfulde børn med forældre/bedsteforældre op til arrangementet. Efter en kort gennemgang af de arters biologi, som vi kunne støde på, gik vi over til tips of tricks til fangst af primært hornfisk  samt gennemgang af grej. De fleste stænger som er sponsoreret af Pure Fishing var monteret med bobleflåd og sildestykker, mens resten var monteret med det klassiske hornfiskeblink Toby, i sølv med Silkekroge. Der gik ikke længe, inden de første hornfisk var på krogen, og både sildestykker samt blink fungerede. Der blev fanget jævnt godt i den første tid og flere børn fik fanget deres første hornfisk. Desværre døde fiskeriet op af dagen og hornfiskene blev meget forsigtige, men alle var trods det enige om, at det havde været en dejlig dag i Fjordlandet.