Søfiskeri

DSC_8650Igennem tiderne har man på Sjælland stadfæstet en stolt tradition med fiskeri på søerne. Denne tradition videreføres med uformindsket engagement og styrke i det nye årtusinde, og med bedre regulering, administration og vandpleje er fiskeriet på mange af de sjællandske søer bedre, end det har været i mange årtier.

Det er især gedderne, sandarterne og aborrerne, som de sjællandske søer er kendt for, men her er også mulighed for et spændende medefiskeri efter skaller, brasener, sudere og karper. Desuden kan man på enkelte søer – eksempelvis Esrum Sø – finde fine bestande af knuder, som man kan fiske i sommernætternes mørke.

Der er frit fiskeri i nogle få søer, men på mange af de større søer, er det lodsejere/fiskeklubber der har fiskeretten. Du skal sikre dig, at du har lov til at fiske der, eller om du – eksempelvis – skal købe dagkort eller melde dig ind i en forening med fiskeret på det vand, du ønsker at fiske. Der kan fiskes fra bredderne fra størstedelen af de sjællandske søer, og eftersom mange af dem er ganske fastbundede, kan man – iført et par waders – fiske bevægeligt og nå ud langs med sivbræmmer og grødebælter. Fra søbredderne kan man fiske med alt fra spinnere og wobblere til blink, fluer og agnfisk. Her gælder det om at afdække noget vand og finde fiskene – uanset om der er tale om aborrer, gedder eller sandart. Aborrerne færdes gerne i større stimer i bugter, vige og langs holmers dybdekurver, mens sandarterne gerne findes langs bunden og gedderne langs grødebælter, sivskove og i de tempererede springlag.

DSC_0961-ok

Fiskeri fra båd

DSC_1243Tiltales man ikke af bredfiskeriet, kan man på mange søer søsætte egen båd, kajak eller flydering, og ellers er det også muligt at leje båd på rigtigt mange foreningsvande. Husk i den forbindelse gældende regler om sikkerhed til søs.

Et søkort kan være en rigtig fin håndsrækning, når man fisker en ny sø for første gang – og da særligt, hvis man fisker fra båd. Vandspejlet afslører ikke i sig selv de mest oplagte pladser, men med et kort kan man hurtigt finde banker, undersøiske rev, dybdekurver og huller. Her er et ekkolod desuden et fantastisk hjælpeværktøj, da man med et sådant kan få et helt nøjagtigt billede af bundens konturer samt lokalisere stimer af fisk. Disse ekkolodders præcision har blandt andet foranlediget helt nye former for fisketeknikker – nemlig drop shotting og vertical jigging, som især er blevet populært til sjællandsk sandartfiskeri. Det baserer sig på, at man med ekkoloddet spotter fisk umiddelbart under båden og så ellers dropper en agn – typisk en jig – ned til fisken i dybet.

Især gedderne og aborrerne er hyppigt forekommende på mange af de sjællandske søer, og de er generelt lettere at komme i kontakt med end sandarten, der primært er natteaktiv. En god måde at gennemfiske en ny sø på, er derfor at rigge 3-4 stænger op og dørge nogle forskelligartede agn bag båden – nogle agn, som kan lokke henholdsvis gedderne og aborrerne til hugget. Det kunne eksempelvis være blink, spinnere og wobblere i forskellige størrelser og farver, men det kan også være giftigt at dørge levende eller døde egn bag båden. På denne måde får man dækket en masse vand og forskellige vanddybder af, og man har i den forbindelse rigelige chancer for at få et godt hug.

Iblandt Sjællands allerbedste søer er Tissø, Skarresø, Esrum Sø, Farum Sø, Furesøen, Lyngby Sø, Sorø Sø, Tystrup-Bavelse Sø, Tuel Sø, Haraldsted Sø, Gyrstinge Sø, Kattinge Sø, Bure Sø, Arresø og Maribo Sø. Af disse er især Tystrup-Bavelse Sø, Haraldsted Sø, Arre Sø, Kattinge Sø og Tuel Sø kendt for deres fine sandartfiskeri, mens man i de resterende søer har fremragende muligheder for at fange store gedder og fine velnærede aborrer.

Medefiskeri

IMGP5117

Medefiskeri kan bedrives på samtlige af Sjællands søer, og særligt skaller og brasener findes i overmål. Her er gode chancer for at fange fisk i rekordstørrelse, og særligt agnfiskede majs, maddiker og regnorm evner at lokke skallerne og brasenerne til hugget. Er man mere interesseret i sudere, bør man i højere grad søge mod mindre søer, moser og kalkgrave, og her finder man også noget af Sjællands bedste karpefiskeri. Nogle af Sjællands bedste karpe- og sudervande tæller Hakkemosen, Dybedal Mose, Utterslev Mose, Kalvemose, Donse Dam, Løje Sø med mange flere. Tag eventuelt kontakt til én af de lokale medefiskeklubber og forhør dig nærmere om mulighederne i det område, du skal besøge. Her er masser af spændende vande at gå på opdagelse i!