Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand er partner i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme

 

IMG_1144

En international digital lystfiskerportal er hovedformålet i et EU-støttet projekt, som også Fishing Zealand deltager i. Også formulering af en bæredygtig strategi og udvikling af bæredygtige lystfiskerprodukter er omfattet af projektet.

Fishing Zealand, der i flere år har sat bæredygtigt lystfiskeri på dagsordenen, har netop fået godkendt en EU ansøgning, der omhandler bæredygtig lystfiskerturisme i den sydlige Østersø.

Projektet involverer flere samarbejdspartnere i både ind- og udland. De internationale partnere kommer fra Tyskland, Polen og Litauen. Vordingborg Kommune er med i projektet på vegne af Fishing Zealand´s 12 medlemskommuner, og vil fungere som sekretariat for den danske del af projektet. Det er et utroligt spændende projekt, og en yderligere hæderskroning af Fishing Zealand projektet, at vores erfaringer nu tages i brug i EU-støttet international sammenhæng.

IMG_0122Kort om EU projektet CATCH – Coastal Angling Tourism
Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande.

Projektet skal bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerprodukter i de deltagende lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, i mindre omfang videnskabelige undersøgelser, realisering af mindst et praktisk projekt i hvert land samt en fælles international digital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer.

Lystfiskerportalen skal henvende sig til regioner, kommuner, turistorganisationer, NGO’er, samt ikke mindst til lystfiskerne, der i dag ikke har fokus på den sydlige Østersø som attraktivt fiskeområde. Den digitale lystfiskerportal er projektets hovedformål, og ideen er, at portalen skal bestå i årene fremover, så når fremtidige lystfiskere vil besøge området, kan man dér hente al nødvendig information på tværs af landegrænser.

Hvorfor er vi med?
Fishing Zealand har en stor ekspertise inden for alle projektets emner, og kan dermed bibringe projektet en masse knowhow og vigtige erfaringer. Fishing Zealand vil også nyde godt af det internationale samarbejde bl.a. ved udvikling af nye lystfiskeprodukter. Relevante emner vil ligeledes nemmere komme på den internationale dagsorden. I tillæg vil Fishing Zealands hjemmeside blive linket op til den kommende internationale Østersø lystfiskerportal, og dermed blive internationalt og bredere eksponeret.

Den årlige Fishing Zealand konference i november får nu en international profil med deltagelse af alle CATCH partnerne.

IMG_1219Samarbejdspartnerne
Projektet – der er treårigt – blev skudt i gang med et kick-off møde på Rostock Universitet d. 8.-9. september. Projektet er hjemmehørende under EU’s South Baltic programme og den fulde titel er “Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic” og forkortes CATCH. Leadpartnerskabet er placeret på Universitetet i Rostock. Derudover deltager følgende partnere i projektet; EUCC-D (Coastal Union) (Tyskland), Green Federation GAJA (Polen), Nida Culture and Tourism Information Centre “Agila” (Litauen), Universitet Klaipeda (Litauen) samt Vordingborg Kommune på vegne af Fishing Zealand (Danmark).

Fishing Zealands koordinerende projektleder.
Til varetagelse af det 3-årige EU projekt har man fra dansk side ansat 45-årige Niels Lagergaard Pedersen som projektleder. Niels, der er uddannet biolog, har bl.a. tidligere været ansat på Københavns Universitet som forsker samt været konsulent og projektleder i en større dansk forskningsfond. Derudover driver Niels eget firma og arbejder med formidling af bæredygtigt lystfiskeri i bred forstand, hvoraf en del af arbejdet foregår via konsulentansættelse i Fishing Zealand. Niels kender de danske farvande herunder Østersøen rigtig godt, da han de sidste 30 år har haft lystfiskeri som sin passion.

For uddybende information kontakt venligst:

CATCH-projektleder Niels Lagergaard Pedersen ndpn@vordingborg.dk tlf. 22677874 eller

Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk tlf. 55362412