Kategorier

Bloggere

Vandløbstur for beslutningstagere i Stevns Kommune

Demonstration af grødeskæringsbåd i Tryggevælde Å.

Fishing Zealand tilbyder alle medlemskommuner, at jeg kan bidrage med planlægning og deltagelse i temadage/ekskursioner med politikere og andre beslutningstagere på ture til de lokale vandløb. Den første tur fandt sted den 20. juni i Stevns Kommune, hvor vi drog i felten i strålende solskinsvejr og til fuglenes sang.

Turens tema var vandløbsbiologi, praktisk forvaltning samt de socioøkonomiske perspektiver ved en stor fiskeproduktion og lystfiskeri. Jeg skulle  fortælle om vandløbskvalitet, smådyr, fisk samt perspektiver, mens Espen Petersen (HedeDanmark) fortalte om den praktiske grødeskæring og viste metoderne med hånd-le i Krogbæk samt grødeskærebåd og mejekurv i Tryggevælde Å. På den måde kunne alle se, hvordan tingene foregår i felten, hvilket altid er et godt grundlag for en god snak om de dilemmaer, der knytter sig til at opnå en tilfredsstillende  vandløbskvaliteten samtidig med, at en nødvendig vandføringsevne tilgodeses. Turen gik til den restaurerede Krogbæk og hovedløbet Tryggevælde Å.

Demonstration af grødeskæring med le i Krogbæk.

Turen var arrangeret af natur- og miljømedarbejder Mads B. Lillelund fra kommunen og indbudt var medlemmerne af Udvalget for Plan, Miljø og Teknik samt grønt råd,  i alt ca. 20 personer. Vi så på fysiske forhold og på, hvordan man måler faunaindeks ved en praktisk demonstration med sparkeprøver og smådyr.

Naturligvis blev der også el-fisket på en kort strækning, hvor der til alles overraskelse stod tæt med ørredyngel. Jeg fortalte kort om, hvad der skal til for at få gode vandløb. Herunder hvordan der opnås opfyldelse af miljømålene og størrelsen af den store socioøkonomiske gevinst, der er i gode fiskeproducerende vandløb, som understøtter et lystfiskeri langs kysterne.

Og stor var overraskelse, da jeg kunne fortælle, at den socioøkonomiske værdi af den lille fine Krogbæk antageligt ligger omkring et par millioner kr. om året – da faldt kæberne til åbrinken.

Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune Flemming Petersen gav turen følgende skudsmål:

Udtagning sparkeprøver til bedømmelse af faunaindeks

“Det har været en gave at få besøg af Peter Henriksen, og høre om værdien af at producere havørreder i vores vandløb samtidig med at vandløbskvaliteten får det bedre af gydegrus og skjulesten. Skjulestenene kan også virke som brinksikring til glæde for grundejer.

Ud over havørrederne er tiltagene med til at opfylde målsætningerne i vandområdeplanerne, som jo er en opgave vi skal løse kommunalt.

Yderligere er der en god og vigtig turisme-vinkel, som kan gavne os alle på Stevns, fordi fisketurisme kan give øget omsætning i vores lokalsamfund.

Jeg kan kun opfordre mine kolleger i de andre FZ-medlemskommuner til at deltage i sådan et arrangement. Vi valgte at gennemføre arrangementet som en temadag om vandløbspleje, hvor kommunens grønne råd blev inviteret.

At se Peter el-fiske var jo spektakulært. På 4 meter elfiskede han over 30 små havørreder i et af vores gode fiskevandløb. Det var en fin øjenåbner for mange af deltagerne”.

-Peter W. Henriksen