Kategorier

Bloggere

Rune Hylby

Rune Hylby

Rune er meget ivrig lystfisker og fortaler for Bæredygtigt Lystfiskeri. Han er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) hvor han samarbejder med de offentlige myndigheder, herunder primærkommuner og Fiskerikontrollen. Derudover er han webmaster på hjemmesiden www.tuseå.dk, der formidler TØS’s aktiviteter i bred forstand.

Igennem mange år har han været aktiv i Sjællands Ørredsammenslutning, hvor han var én af initiativtagerne. Ligeledes har Rune været med lige fra starten af Fishing Zealand, og er nu oplandskoordinator for Isefjordsregionen. Rune er desuden tilknyttet Danmarks Sportsfiskerforbund, både som lokalredaktør, skribent og PR-konsulent.

Viser indlæg skrevet af: Rune Hylby