Kategorier

Bloggere

FZ Konferencen: Stort fremmøde, stort engagement og store ambitioner

img_2278

ÅRETS FISHING ZEALAND KONFERENCE blev åbnet af Grethe Nørtoft Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune.

img_0915
Formand for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune, Grethe Saabye, og Fishing Zealand projektleder, Gordon P. Henriksen, foran ét af Svend Saabyes mesterlige malerier, som Grethe havde taget med fra sin stue. Svend Saabyes kærlighed til og omtanke for miljøet stod centralt i Grethes åbningstale.

I sin åbningstale citerede Grethe Nørtoft Saabye en af dansk lystfiskeris grand old men, Svend Saabye, som hun har haft et nært og familiært forhold til. Citatet, der stammer fra Svend Saabyes bog ”Om Fluefiskeri” fra 1958, udtrykte hans inderlige ønske og håb om, at man igennem kultivering af interessen og forståelsen for den danske natur kunne komme den “menneskelig uforstand” til livs og bevare de skønne vandløb.

Netop den menneskelige uforstand har for så vidt lige så gode eksistensvilkår nu som dengang, men som åbningstaleren også pointerede, så er der i dag flere interessenter, projekter, kommuner, institutioner og frivillige, som trækker i fornuftens retning.

Kodeordet i denne forbindelse er bæredygtighed: Altså balancen mellem benyttelse og beskyttelse – og netop denne balance mellem lystfiskerturismeudvikling på den ene side og udbedring og bevarelse af de naturlige ressourcer på den anden var hovedomdrejningspunktet i dagens aktiviteter, indlæg og debatter.

Rune Hylby høstede store bifald for sit oplæg om Den Sjællandske Grusbande, som allerede efter et år har stået bag og assisteret under 40 vandløbsrestaureringsprojekter.
Rune Hylby høstede store bifald for sit oplæg om Den Sjællandske Grusbande, som allerede efter et år har stået bag og assisteret under 40 vandløbsrestaureringsprojekter.

Det er nu tredje gang, at den gratis Fishing Zealand Konferencen afholdes, og i år var den henlagt til det atmosfæriske Sonnerup Gods, som ligger i Lejre Kommune – i Nationalpark Skjoldungernes Land. Og med150 deltagere fra ind- og udland, herunder kommunerne, virksomheder, fiskeforeningererne, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, CATCH, Naturerhvervsstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Skjoldungernes Land, Niras, Oceana og Danmarks Naturfredningsforening – for blot at nævne nogle, cementerede konferencen sin position som et overordentlig vigtigt debatforum, networkingsted og tænketank for bæredygtig udvikling af lystfiskeri.

Dagen igennem blev der holdt spændende taler og debatindlæg, afløst af paneldebatter og workshops, hvor de fremmødte havde mulighed for at networke, debattere og diskutere.

Paneldebatten handlede om naturbeskyttelse of benyttelse samt fordele og ulemper ved forskellige tilgange.
Paneldebatten handlede om naturbeskyttelse of benyttelse samt fordele og ulemper ved forskellige tilgange.

Temaerne favnede bredt, og i løbet af dagen blev der sat fokus på Fishing Zealands mange og bredtfavnende tiltag, bl.a. det EU-støttede CATCH- projekt, Grusbanden, events som branding, Brakvandsprojektgruppen, fiskefilm som virkemiddel, kampen om adgangen til molerne, digital markedsføring, bæredygtig vækst og lystfiskere som målgruppe.

En paneldebat satte fokus på forskellige beskyttelsesformer, og repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, flere nationalparker, biosfæreprojekt Møn og Stevn Klint Unesco verdensarv debatterede fordele og ulemper ved de forskellige designationer og balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Der vil løbende blive fulgt op på emnerne og debatterne på www.fishingzealand.dk

Den nye film, Fishing Zealand i konstant udvikling, havde premiere på konferencen og kan ses her:

Da dagens ordinære program var slut, og den sidste time med networking, kaffe og kage blev nydt, var det tid til at tage afsked med Sonnerup Gods. Efter en lang, engageret dag med inspirerende og tankevækkende input, drog en stor del af deltagerne videre til Restaurant Herthadalen, hvor en speed networking-session blev afløst af en forrygende middag, som satte et perfekt punktum for dagen.

Responsen fra de mange deltagere var igen i år særdeles positiv, og der er var bred enighed om, at Fishing Zealand Konferencen har stor betydning og berettigelse. Vi ser derfor allerede frem til den næste konference i november 2017.

Tak for denne gang!