Kategorier

Bloggere

World Fish Migration Day, -meld dig endelig til!

”Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet. Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb”, -sådan lød det fra DTU Aqua, der opfordrede alle med engagement og gå-på-mod for miljøet i vandløbene.

World Fish Migration Day er et verdensomspændende arrangement, hvor der bliver sat fokus på vandløbsfiskene.

Det kunne jeg ikke sidde overhørigt fra min taburet i Grusbanden, så allerede for et par måneder siden, gik vi i gang med at planlægge, hvilke projekter vi kunne bidrage med til World Fish Migration Day.

WFMD er et internationalt arrangement med stor opmærksomhed, og rundt omkring i verden bliver der sat fokus på fiskebestandene netop denne dag, den 21. april.

Der er foreløbig planlagt 420 projekter i hele verden, netop denne dag.

Men det stod hurtigt klart for os, at udlægning af gydegrus ikke ville være nogen synderlig god idé for vores små korte vandløb, som lige nu ligner pukkelpisterne ved det nyligt overståede Vinter OL.

Gydebankerne er rundt omkring i de sjællandske vandløb, blevet brugt flittigt i denne vinter, og da ørredæggene lige nu ligger trygt og godt i bankerne, skulle vi ikke ud og forstyrre dem med sedimenttransport, hvis vi skulle lægge gydegrus ud.

Det er nemlig lige nu, inden klækningen, de er mest udsatte for iltsvind.

På Sjælland har vi fem projekter, der alle vedrører flytning af vandplanter og oplysning af det store frivillige arbejde.

Derfor ville vi skabe opmærksomhed omkring vores vandløb og de ørreder, der lever i dem på anden vis.

Så må udlægning af gydegrus vente, til ørrederne er klækket i gydebankerne i vores ørredvandløb.

På et møde i Roskilde i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds lokale indsats, de såkaldte Natur- og Miljøteams, blev vi i Isefjordsgruppen, der består af alle sportsfiskerforeninger omkring Isefjorden/Roskilde Fjord, enige om, at flytning af vandplanter var en god måde at sætte fokus på vores ørredbestande og forbedre miljøet i vandløbene på.

Flytning af vandplanter er godt for ørrederne, det er godt for insekterne, og det er godt for variationen, -ikke mindst, hvis det er ”de gode vandplanter” som vandranunkel og -stjerne. De kan nemlig holde en masse insekter, de kan holde skjul og så visner de ikke helt væk om vinteren, og giver dermed et ”årligt skjul” for mange af vores ørreder.

Samtidig, og det er ikke at kimse af, er de gode til at skygge pindsvineknop, så denne eksplosivt voksende vandplante ikke breder sig uhæmmet.

Det giver med andre ord ”god mening” at flytte de gode vandplanter rundt i vandløbssystemet, således at de kan brede sig til glæde for både fisk, insekter og miljøet som helhed.

Flytning af vandplanter kræver samarbejde med kommunerne, og derfor gik vi hurtigt i gang med at få den nødvendige accept, idet vi kun flytter planter rundt efter DTU Aqua anvisninger.

Vi kan nu præsentere fem gode projekter omkring Isefjorden af de lokale foreninger.

Du kan melde dig til tre af projekterne, idet de bliver udført med deltagelse af Grusbanden.

Du kan derfor være med til at sætte Sjælland og det store frivillige arbejde for vores vandløb i fokus på World Fish Migration Day den 21. april.

Projekterne er listet nedenfor og bliver arrangeret af Havelse Å Vandplejegruppe og Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

 

Slåenbækken:

Et tilløb til Havelse Å, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter fra kl. 10.00-12.00.

Mødested er strækningen ved Solrødgård, Hillerød.

Havelse Å Vandplejegruppe vil lave en faunaundersøgelse samt udplante vandstjerne og -ranunkel, og i den forbindelse fortælle om HÅV’s arbejde.

De gode folk derfra, med Kaj Larsen i spidsen, opstiller akvarier med dyr fra åen og viser materiel frem.

Du kan tilmelde dig til Kaj Larsen på mail: kajlarsen103@msn.com.

Eller via Grusbandens facebook-side med adressen https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

Sillebro Å:

Strækningen ved Centret, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter og udlægge skjulesten fra kl. 14.00-16.00.

Mødestedet er ved Centeret i Frederikssund.

Havelse Å Vandplejegruppe vil lave en faunaundersøgelse samt udplante vandstjerne og udlægge nogle skjulesten. I den forbindelse fortæller HÅV om deres arbejde, og opstiller akvarier med dyr fra åen og viser materiel frem.

Du kan tilmelde dig til Kaj Larsen på mail: kajlarsen103@msn.com eller via Grusbandens facebook-side: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

I blandt andet Tuse Å skal der flyttes vandranunkel og -stjerne til dele af åen, hvor disse ”gode vandplanter” ikke er så talrige.

Tuse Å:

Den genslyngede del af Tuse Å ved engene, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter fra kl. 10.10. Mødestedet er ved ”pumpestationen” ved Tusebroerne på Landevejen 52 i Tuse.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning vil flytte vandranunkel og -stjerne fra de opstrøms tilløb og plante dem ud på de genslyngede enge. I den forbindelse vil TØS fortælle om deres arbejde og tager måske endda elektrofiskeudstyret med, så vi kan se, om der er ørreder i åen.

Du kan tilmelde dig til Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk eller via Grusbandens facebook-side https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

Udover disse tre ovenstående projekter, flytter Odsherred Sportsfiskerforening også vandplanter samme dag i Odsherred, men det sker uden deltagelse af Grusbanden.

Jeg glæder mig til den 21. april, og ikke mindst glæder jeg mig til, at vi både får lavet en masse godt vandplejearbejde, -og vi får sørme også sat Danmark på Verdenskortet, hvilket vel heller ikke er så ringe endda.

 

Bandeleder, Rune Hylby.