Kategorier

Bloggere

Sammenskudsgilde om Fiskeplejen på Isefjorden

billed-1-verdensholdet-i-fiskepleje-alt-1-6-september-2017

I onsdags i sidste uge samlede Tuse Å’s Ørredsammenslutning et ”verdenshold i Fiskepleje”. Med repræsentanter fra både DTU Aqua, Fiskerikontrollen, fiskeopdrættere, nøglefiskere, Fishing Zealand, vandplejefolk og ikke mindst de to lokale foreninger, TØS og Odsherred Sportsfiskerforening, blev der drøftet udsætning, effekt og potentiale.

I alt var vi fjorten deltagere, der alle havde mangeårig erfaring og viden om vand- og fiskepleje, herunder naturligvis også fiskeriforvaltning og –regulering.

Baggrunden for mødet var, at DTU Aqua, der administrerer Fiskeplejen, igennem de seneste år har undersøgt fangsterne i Isefjorden.

I både 2014 og 2015 blev alle ørreder, der skulle sættes ud som mundingssmolt i Isefjordens vandløb, nemlig finneklippet.

Fyns Laksefisk, som opdrætter alle vores fisk, blev fedtfinnen klippet af, for at kunne kende de små udsatte ørreder fra de vilde ørreder, klækket og opvokset i vandløbene på naturlig vis.

Næsten 200.000 små ørreder blev klippet de to år.

Baggrunden for denne fedtfinne-klipning var, at DTU Aqua ville se, hvor stor en del af fangsterne, disse udsatte ørreder udgjorde af den samlede fangst af ørreder i Isefjorden.

En form for Fiskepleje-cost-benefit-undersøgelse!

Undersøgelsen er endnu ikke helt færdig, men de foreløbige resultater viser, at kun omkring 20 % af fangsterne i Isefjorden, er klippede ørreder.

Det vil vi gerne optimere.

Derfor havde vi samlet dette ”verdenshold i Fiskepleje”, for at få et mere nuanceret billede. Vi lagde ud med et regulært fakta-check. Hvad ved vi…..!?

Hver især kunne vi bidrage med et bredere billede af, hvordan ”verden ser ud”. Brainstorm i ordets bogstaveligste forstand.

Efterfølgende tegnede der sig et billede af, at vi kan skrue på nogle af de parametre, der sandsynligvis kan gøre en forskel: Ikke revolutionerende nyt og ikke radikale ændringer, for vi gør det egentlig meget godt. Men små ændringer, der kan give et større udbytte.

Én af de parametre, vi kan skrue på, er blandt andet tidspunktet for udsætningerne.

Hvis vi sætter fiskene ud umiddelbart inden mørkets frembrud, vil de små –og forsvarsløse ørreder ikke være udsat for samme predation fra måger og skarver, idet fuglene sover om natten……men det gør ørrederne ikke. De vil derfor kunne trække ud i Isefjorden i ly af mørket!

Ligeledes er skræmme-kampagner mod fuglene effektivt, og her er der gode erfaringer fra Fyn, hvor Søren Knabe fra Vandpleje Fyn kunne fortælle, at tilstedeværelse af folk i de meget tidlige morgentimer på udsætningslokaliteterne, havde haft en god indvirkning på smoltoverlevelsen på Fyn.

Ørrederne slap –so to speak- for at ende på morgenbordet i skarvkolonien.

Af de mere kuriøse muligheder, blev det nævnt, at vi kunne opbevare ørredsmolten i bure i åerne indtil de havde vænnet sig til forholdene og kunne ”slippes fri” på det mest gunstige tidspunkt, -med en stor afstrømning, idet ørredsmolt har en preference for at vandre ud i havet ved store vandføringer.

Dermed lå det også lige til højrebenet at holde vandet tilbage i de vandløb, hvor der er sluseporte, eksempelvis i Tuse Å, Elverdamsåen og Lammefjordskanalerne og så åbne for ”sluserne” i bogstaveligste forstand, når ørredsmolten blev sat ud.

De små ørreder ville dermed blive skyllet ud i fjorden!

Da vi tre timer senere rejste os og takkede hinanden for et godt og meget konstruktivt møde, havde vi samlet en fin lille ”værktøjskasse” af muligheder for at optimere fiskeplejen i Isefjorden. Men vi stopper jo ikke dér, -vi skal have implementeret disse ændringer således, at vi får et lidt større udbytte af Fiskeplejen.

Derfor har vi aftalt at justere på nogle af parametrene allerede i det kommende år, og vi har aftalt at følge op på justeringerne, så vi hele tiden får evalueret og gjort det målbart.

Af samme grund vil vi i nærmeste fremtid invitere nøglefiskerne til møde for at aftale, hvordan vi kan sikre deres store viden på området og lade disse erfaringer indgå i den samlede vurdering.

Det videre arbejde bliver helt vildt spændende, og allerede nu glæder jeg mig til, at vi kan medvirke til at forøge fangsterne af ørreder i Isefjorden.

 

Bandeleder,

Rune Hylby.