Kategorier

Bloggere

Projekt fordoblet i Guldborgsund Kommune

Fællesskab og glæde over at udrette gode ting sammen er essensen af projekterne.

Torsdag i sidste uge mødte en halv snes frivillige Grusbande-medlemmer og frivillige fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn op ved Askehaveløbet for at give det lille vandløb en hjælpende hånd. 

Projektet, der var blevet til i et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og de frivillige, bestod af udlægning af ca. 20 tons gydegrus, samt et par kubikmeter skjulesten.

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Grusbanden lagde 11 flotte gydebanker til rette og strøede med rund hånd et par kubikmeter skjulesten i vandløbet. Her er det Jan og Martin, der er i fuld gang med at rette til.

Netop samarbejdet omkring projektet har været afgørende for mængden af grus. Sagen er den, at Guldborgsund Kommune har fået EU-støtte til projektet gennem vandplanerne, -men dog kun til et halvt projekt. Derfor gik Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn sammen med Den sjællandske Grusbande ind i projektet og kunne dermed fordoble mængden af gydegrus til Askehaveløbet via en ansøgning til DTU Aqua om støtte via Fisketegnsmidlerne. Dermed kunne vi i fællesskab etablere ikke mindre end 11 store gydebanker til glæde for ikke blot ørrederne i Askehaveløbet, men også for både insekter og miljøforholdene som helhed, heriblandt iltning af vandet, skjul og levesteder etc. 

Michael Berents fra Guldborgsund Kommune og jeg traf de nødvendige aftaler vedrørende projektets endelige udførelse. Derved kunne alle involverede parter mødes i torsdags for at lægge sidste hånd på det fantastiske forarbejde, Guldborgsund Kommune havde lagt for dagen.

Gydegruset lå nærmest i vandløbet, og de mange skjulesten lå pænt i bunker på brinken. Lige til at kaste i vandløbet omkring gydebankerne, således at den nyklækkede yngel, når de ser dagens lys til foråret, både har skjul og fødegrundlag til et liv i det lille vandløb.

Klokken 16.16 dukkede de frivillige ildsjæle op ved vandløbet, anført af Martin Friis Mortensen fra Nykøbing-foreningen. Martin yder en kæmpe indsats for vandløbene på Lolland og Falster, og det var netop ham, der i vinter talte ikke mindre 14 gydegravninger i Askehaveløbet. Det er netop for at sikre, at endnu flere ørreder kan finde frem til gydebankerne og brugbart gydegrus, at projektet giver rigtig god mening. 

Kaare M. Ebert, Christian Skotte og Jan fra Grusbanden har kastet deres kærlighed over endnu en gydebanke, der lige skal pudses lidt af.

Pressefolkene fra Folketidende var også dukket op, det samme var Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Gordon Henriksen, Niels Vestergaard, idet vi skulle optage lidt film til et afsnit af Fiskeguiden, der netop handler om Grusbanden. Vi var derfor en snes gode folk, der var samlet i skoven på Corselitze’s jorde til en kort præsentation af baggrunden for projektet og en plan for udførelsen.

I mindre hold gik vi i gang med at rette gydegruset til og samtidig lægge skjulestenene til rette i vandløbet. Arbejdet skred fornuftigt fremad med mange indlagte pauser og hyggesnak. Det er nemlig forunderligt, at når vi er ”ude på job”, så bliver der nemlig også tid til snak, tid til at finde fællesskab og tid til at lytte til hinanden, samtidig med, at vi også gør noget godt for naturen, for ørrederne. 

Det er nemlig kernen i Den sjællandske Grusbande, -vi gør en forskel, vi gør det sammen og vi har det rart, når vi gør det. Derfor blev det efterhånden sent, inden vi kunne kaste de sidste sten i vandet og snakke af over en sodavand, ”basser”, samt en gang hjemmebag, som Martins kone havde bagt til os. 

Askehaveløbet havde fået 11 flotte gydebanker, denne eftermiddag og jeg skal lige love for, det vil få stor betydning for bestanden af ørreder i det lille vandløb. 

Jeg kan ikke vente med at høre fra Martin, når han til vinter skal ud og registrere gydebanker i vandløbet. Det bliver spændende, -ja nærmest tænderskærende interessant.

Bandeleder, Rune Hylby.