Kategorier

Bloggere

Overraskende fangster af ”mærkelige” fisk i Odsherred

Solaborre-1
Solaborre på 16 cm – en besynderlig og opsigtsvækkende fangst.
Ruserne tømmes
Frivillige fra Odsherred Sportsfiskerforening tømmer ruser.

De aktive folk i Odsherred Sportsfiskerforening drog for nylig på ”garnfiskeri” for at undersøge fiskebestanden i en lille sø, som Annebjerg Sørende gennemløber. Hvem skulle have troet det, men den er god nok. Grunden til det særprægede projekt var, at foreningen ønsker åen lagt uden om søen, fordi søer indskudt i ørredvandløb er noget skidt. De medfører tab af smolt og forringer vandkvaliteten nedstrøms. Odsherred Kommune er med på projektet, men ønsker først en vurdering af, om søen rummer en tusindbrødrebestand med små fredfisk eller aborrer.

Foreningen henvendte sig til Fishing Zealands fiskerådgiver, som organiserede og ledede en lille undersøgelse, hvor jeg lånte foreningen en masse åle – og rejeruser. Foreningen skaffede en båd, og så drog lystfiskerne på ”garnfiskeri” med behørig dispensation fra Fiskerikontrollen. Den lille sø på ca. 0,5 ha blev spækket med ruser, og stor var spændingen i de følgende dage, hvor de frivillige tømte ruserne dagligt.

Der blev fanget enkelte skaller, rudskaller, karusser, sudere, en ørred og en masse ål. Til alles overraskelse var der også 6 eksemplarer af nogle mærkelige ukendte fisk. De mindede lidt om en krydsning mellem en karusse og en aborre og med kraftige farver. Det viste sig at være solaborrer. Arten er indført til havedamme fra Nordamerika og ifølge Henrik Carl på Zoologisk Museum, så kendes den fra enkelte søer i Danmark, hvor den tilmed kan yngle. Den er fødekonkurrent til danske arter og regnes for invasiv, så den er uønsket i naturen. En eller anden må være blevet træt af dem, hvorefter de er blevet hældt ud i søen. Det vides ikke, om de har ynglet i søen, men det er sandsynligt.

Hvad undersøgelsen af hele fiskebestanden angår, så var der ikke tegn på, at der skulle være en tusindbrødrebestand og planlægningen af omløbet kan dermed fortsætte.

Eventyret om Annebjerg Sørende fortsætter således. Den lille bæk var indtil for få år siden aldeles ørredtom, men i vinters var der for første gang mange gydegravninger. El-fiskeri i år udført af fiskerådgiveren viste, at den nu har en fuldt tilfredsstillende yngelbestand og dermed en forventet produktion af 500 – 1000 stk. smolt til foråret. Det skyldes en række restaureringsprojekter, som Odsherred Sportsfiskerforening har gennemført sammen med Odsherred Kommune og Odsherred Skovdistrikt.

 

Peter W. Henriksen, fiskerådgiver