Kategorier

Bloggere

Kom frisk og smid grus i Esrum Å.

Møllegården ligger i de smukkeste omgivelser ved Esrum Å i Gribskov Kommune i Kongernes Nordsjælland.

Hver gang jeg besøger Esrum Møllegård og Kloster bliver jeg ramt af historiens vingesus. Tænk engang, det var Ærkebiskob Eskil af Lund, der etablerede klosteret tilbage i år 1151! Møllen ligger langs Esrum Å, -naturligvis, og har i århundreder været drevet af vandet fra Esrum Sø. På sin vej mod havet løber åen raskt afsted i ”Kongernes Nordsjælland”, som man passende har valgt at kalde Nationalparken i dette hjørne af Danmark. Grusvejen ned mod selve Møllen, ligger langs et omløbsstryg, der er etableret for, at ørreder kan komme forbi den impassable mølle. Da jeg besøgte de smukke omgivelser op til weekenden, kunne jeg se et par gydegravninger fra havørreder, der har gydt i denne vinter, netop her i omløbet.

Ørreder svømmer kun i smukke omgivelser, og Esrum Møllegård lever bestemt op til dette.

Gydegravning i omløbsstryget ved Møllen, der gør det impassabelt for ørreder at passere.

Hovedparten af området, både Parken, Møllegården og det nærliggende Kloster er fredet, og efter sigende er selv stenene i åen underlagt strenge restriktioner. Det kan jeg godt forstå, -for her er smukt. Ikke desto mindre, vil vi gøre det endnu smukkere, endnu mere brugervenligt, -ikke kun for de besøgende, men også for ørrederne i åen.

Æren for dette skal tilskrives Esrum Å-laug, der indledte et stort anlagt samarbejde mellem Naturstyrelsen, ”Kilden”, Gribskov Kommune og Den sjællandske Grusbande. Vi skal nemlig lægge gydegrus ud i Esrum Å, -umiddelbart foran en bro over åen, så alle kan se det liv, der udfolder sig i naturen, når den er bedst, -og det er den her, i Parken ved Møllegården.

Esrum Å-laug har i mange år taget hånd om ørredbestanden i åen, og fanger hvert efterår moderfisk i åen til Fiskeplejen i hele det nordsjællandske område. Derfor er afkommet fra disse ørreder genetisk tilpasset dette hjørne af Danmark. Å-lauget har deres eget klækkeri på Møllegården, hvor de selv opdrætter ørreder til udsætning i Esrum Å.

Esrum Å har sit smukke løb i Parken ved Møllegården. Det er her, Esrum Å-laug fanger moderfisk hvert efterår.

Derudover sættes Esrum Å-ørreder ud i Mølleåen, Nivå og Højbro Å. Disse fisk opdrættes dog på Fyns Laksefisk og udsætningen sker i samarbejde med de lokale folk fra de andre vandløb. Udsætningen af disse ørreder, har jeg som bandeleder for Grusbanden deltaget i de seneste tre-fire år.

Torsdag den 14. marts kl. 10.10 skal vi dog ikke sætte fisk ud. Vi skal lægge 12 kubikmeter gydegrus i åen for netop at gøre det endnu smukkere, endnu bedre for åens ørredbestand.

Samarbejdet omkring udlægningen er en vigtig del af projektet og da jeg kontaktede Søren Lænkholm fra Å-lauget allerede sidste år, fik vi hurtigt etableret konsensus omkring projektet.

Gribskov Kommune er naturligt også en del af samarbejdet, idet kommunen som tilsynspligtig offentlig myndighed, har stået for sagsbehandlingen. Denne vigtige del af projektet er naturligvis nødvendig, blandt andet fordi den sikrer vores natur- og kulturarv ved Esrum Møllegård.

Udover Esrum Å-laug og Den sjællandske Grusbande, deltager også ”Kilden”, der er en socialøkonomisk virksomhed for unge og voksne. ”Kilden” arbejder dedikeret med meningsfuld uddannelse og beskæftigelse, og bidrager bl.a. til oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”. Elever og medarbejdere, bliver mødt med krav om, at de skal udvikle sig og skabe resultater.

Det er lige nedenfor broen, vi skal lægge en stor gydebanke i åen til glæde for ikke blot ørreder, men også for de besøgende på Møllegården.

Netop sidstnævnte ligger helt i tråd med det arbejde, de frivillige fra Å-lauget og Den sjællandske Grusbande er engageret i, når vi den 14. marts lægger gydegrus ud.

Vi ved, det virker og du kan melde dig til at gøre en forskel.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive til Søren Lænkholm på mail sorenlaenkholm@gmail.com                   eller ved at ringe eller skrive en sms på nummer 24221491.

Du kan også melde dig til projektet via Den sjællandske Grusbandes Facebookside med adressen www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der.

Arrangementet er naturligvis ganske gratis og du skal blot medbringe godt humør, en skovl eller rive, og waders/støvler, hvis du vil ned i åen for at være helt tæt på!

Du kan naturligvis også dukke op blot for at kigge på, men vær overbevist om, at jeg giver dig en skovl i hånden inden du får set dig om.

”Kilden” vil sørge for lidt godt til ganen, både en basse og en vand/kaffe, fortæller Monica Rosenville. Det er derfor vigtigt, du melder dig til (også selvom du blot vil kigge på). Jeg glæder mig i hvert fald til at lægge gydegrus ud i Esrum Å, og jeg håber, selvom det foregår på en hverdag, at du også melder dig til.

 

Bandeleder, Rune Hylby.