Kategorier

Bloggere

Klip en hæl, tå, eller bedre endnu, -en fedtfinne.

fedtfinne_liForleden dag talte jeg med Kaj Larsen, der er vandplejeformand i Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening. Det gør jeg tit, for Kaj er én af ildsjælene, der ofte har fingrene i ”miljø-bolledejen”. Det har han også i forbindelse med et projekt, DTU Aqua og Peter Geertz-Hansen er i gang med. Projektet er EU-støttet og går under betegnelsen, ”Nordsø-projektet”, der i meget korte træk handler om at kortlægge de danske havørredbestande genetisk, for på den måde at kunne vurdere de enkelte individers geografiske oprindelse.

DTU Aqua har udpeget en lille håndfuld særligt interessante områder; Bornholm, Stevns, Møn og Nordsjælland, idet man formoder, at fiskene her er af meget forskellig oprindelse. Oplysningerne fra undersøgelsen kan bruges til at give et mere detaljeret billede af havørredernes ophav og trækruter, og på længere sigt give os et værktøj til at sikre et forbedret fiskeri.

Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua skriver: -eksempelvis kunne en stor del af fangsterne på Nordsjælland vise sig at stamme fra østjydske vandløb, -eller svenske, og måske kun i mindre grad fra de lokale vandløb/udsætninger!!! DTU Aqua har derfor brug for vævsprøver og skæl fra mindst 50 havørreder fanget af lystfiskere på strækningen fra Hundested til Helsingør.

Det er netop her, Kaj Larsen endnu engang tager ”miljø-kasketten” på, idet Kaj har lovet at indsamle vævsprøver og skæl fra havørreder fanget netop på Nordkysten. Men, men, -du kan være med til at gøre en stor videnskabelig forskel ved at hjælpe Kaj med at fange havørrederne. Der er blot to ting, du skal huske:

Det ene er, at fisken skal være over mindstemålet, og den anden er, at fisken skal hjemtages. Så klipper du fedtfinnen af med en saks, og tager 10-15 skæl samtidig. Skællene skal tages fra området mellem rygfinne og sidelinien, og det gøres nemmest med en pincet. Skæl og fedtfinne lægges i en kuvert, hvorpå du skriver dato, længde, vægt, fangststed og navn. Kuverten lægges i en plastpose og derefter i fryseren. Så ringer du, eller skriver en sms til Kaj Larsen på telefon: 5054 6064, hvorefter I aftaler hvordan og hvornår, Kaj henter prøven. Enkelt, men ualmindelig vigtigt for vores kendskab til- og forståelse af havørredbestandene og deres oprindelse, samt trækruter.

Jeg er helt på linie med Kaj, der fortæller mig, at han er nysgerrig for at få at vide, om det kæmpestore frivillige arbejde, der foregår i FZ-kommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør af folkene fra Ølsted-Frederiksværk, Helsinge og Omegn og Esrum Å-foreningerne, nu også danner grundlaget for det fine fiskeri på Nordkysten mellem Hundested og Helsingør.

Scenariet er naturligvis, om fiskene rent faktisk bliver i området og giver et kontant proportionalt afkast for den store indsats, foreningerne i mange år har ydet ved at forbedre vandløbene i de tre kommuner, samt sikret udsætningerne gennem Fiskeplejen. Eller om fiskene blot svømmer andetsteds for at mingle med fisk fra Sverige, Isefjorden eller Jylland.

Måske forholder det sig lige omvendt, at fiskene fra netop de områder, -Sverige, Jylland etc. trækker til Nordkysten og netop dér mingler med hinanden.

Du kan læse mere om undersøgelsen her:

Det bliver spændende at følge undersøgelsen, og kun ved din hjælp, kan vi blive klogere på havørredernes ”voksenliv” langs de sjællandske kyster, -fang en ørred, klip fedtfinnen af den og ring til Kaj Larsen!

Bandeleder, Rune Hylby.