Kategorier

Bloggere

Helsinge-forening og grusbande i plaske-sjaske-regn

I højbro Å skulle bundmaterialet udskiftes, idet der var en del sand i vandløbet. Det blev erstattet med gydegrus af fineste slags.
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening stod for at rette gruset til på de nyanlagte gydebanker. Flot ser det ud, og Helsinge-folkene kan med rette være stolte af projektet.

Da John Christensen fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening og jeg stak hovederne sammen i det spæde forår for at kigge på restaureringsprojekter i Gribskov Kommune, var der meget vand i åerne. Rigtig meget vand, -endda!

Siden har det nærmest ikke regnet, og ørredbestandene overalt i Danmark, har haft det endog meget svært. Således også i Gribskov, -i Højbro Å og i Saltruprenden. Derfor var det dobbelte projekt, -ét i hvert vandløb, en kærkommen mulighed for at gøre det lidt bedre for ørrederne i de to vandløb, John og jeg ville restaurere i dette efterår. Begge vandløb løber til Nordkysten.

John havde gjort et fantastisk forarbejde, idet han havde haft adskillige samtaler med lodsejerne på de to projektstrækninger. Det havde resulteret i, at vi i foråret kunne sende projekterne til sagsbehandling i Gribskov Kommunes vandløbsafdeling til endelig godkendelse og høringsfase. 

I løbet af sommeren var de to projekter godkendt uden indsigelser, og vi manglede nu kun at udføre dem. I et meget kort ”vindue”, idet lodsejerne jo hurtigt skal i jorden igen efter høst. Denne logistik fik vi i fællesskab løst sammen med Gribskov Kommune. Derfor kunne vi onsdag og torsdag i sidste uge, lægge knapt 20 tons gydegrus, betalt af Fisketegnsmidlerne og et antal sten til skjul og brinksikring i de to vandløb ved fælles hjælp.

Tilløbet til Saltruprenden i silende regn. Helsinge-folk og Grusbanden i gang med at rette gydebanker til.

Om onsdagen blev der lagt ca. 10 tons gydegrus i Højbro Å, hvor Helsingeforeningen både fik lagt gruset ud, og siden lagt det til rette på en strækning lige nedstrøms tilløbet Øllemose Å, der i øvrigt også er et fantastisk flot lille vandløb. 

Strækningen i Højbro Å fik med gydegruset skiftet bundmateriale, idet der lå en del sand på strækningen. Dette sand blev først gravet af, og dernæst erstattet med gydegrus. Det giver god mening, og det bliver forhåbentlig bedre endnu, hvis vi får etableret et sandfang opstrøms for gydebankerne. Det må være et ønske fra os for fremtiden.

Midt på eftermiddagen var projektet udført i Højbro Å, og da jeg talte med John senere på dagen om projektet, strømmede stoltheden ud af telefonen. Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening havde gjort det fantastisk. 

Under samtalen med John onsdag eftermiddag, -lovede han regn til morgendagens projekt i et tilløb til Saltruprenden! Det skal jeg love for!

Det gik hurtigt, da traktor med ladvogn tippede gruset direkte ned i vandløbet under ”ledelse” af Bjørn Aaris-Sørensen fra Gribskov Kommune og undertegnede.

Regnen stod ned i stænger, og da vi mødtes klokken 10.10 torsdag morgen, var der allerede godt pløret på marken. Helsingeforeningens vandplejefolk var mødt op, det samme var en trio fra Grusbanden, alle med højt humør. 

Nu skulle vi lægge ca. 10 tons grus i tilløbet til Saltruprenden. 

Traktoren med gruset på ladvognen blev kørt til, og i næste nu havde vi lavet en gydebanke. Det gik stærkt, og imens Gribskov Kommunes vandløbsmand, Bjørn Aaris-Sørensen og jeg pegede gydebankernes placering ud, rettede Helsingeforeningen og Grusbanden gruset til.

Efter et par timers indsats var vi færdige med projektet, og seks flotte gydebanker ligger nu klar til vinterens gydning. Vi kunne derfor, allerede til middag ønske hinanden tillykke med ikke bare ét, men to projekter i Gribskov Kommune. 

Da vi snakkede af ved bilerne, som vi plejer at gøre, bød John Christensen på kaffe, rundstykker og wienerbrød til alle. Ren hygge, skulderklap for et fint samarbejde, en flot indsats, -tilbage er nu blot at vente på, ørrederne også finder ud af, at vi har gjort gydebanker klar til dem. Allerede i den kommende gydesæson.

At snakke af, er præcis lige så vigtigt som at snakke på…..-i torsdags foregik det dog i silende regn……men hvad gør det, når ”jobbet” er ”well done”.

Som afslutning på en fantastisk motiveret dag, ringede John først på aftenen, og vi fik mulighed for at takke hinanden for et godt samarbejde.

Inden vi lagde på, havde vi aftalt at lave et par projekter sammen også næste år!

Det bliver godt!

Bandeleder, Rune Hylby.