Kategorier

Bloggere

Freerslevhegngrøften restaureres, Grusbanden er på!

Billed til Blog, freerslevhegngrøften, arkivfotoSom en del af Havelse Å-systemet skal Freerslevhegngrøften restaureres i næste uge. Vandløbet, som har sit knapt fire kilometer lange løb i Hillerød Kommune inden sammenløbet med Havelse Å, har naturligvis Ølsted/Frederiksværk Sportsfiskerforenings bevågenhed, hvor ikke mindst Kaj Larsen slår sine engagerede folder, når det gælder optimering af ørredbestanden i både Frederikssund, Hillerød og FZ-kommunen, -Halsnæs.

Netop Kaj ringede forleden aften til mig for at give en sidste briefing omkring restaureringen af Freerslevhegngrøften. Kaj ringede fra lufthavnen, hvor han lige var landet efter en uges tiltrængt ferie!!!! Han stod og ventede på sin kuffert, og kunne jo lige benytte sig af ventetiden til at ringe og hanke op i dagligdagen med en masse miljøarbejde.

Jeg er fuld af beundring for dette engagement!

Restaureringsprojektet tager Niras og Hillerød Kommune sig af, hvor Holger Petersen fra Niras er tovholder på projektet. Netop Holger er en god erfaren ”vandløbs-restauratør”, som jeg har været heldig at arbejde sammen med ved flere lejligheder og har mødt tilfældigt over spontane projekter ved andre sammenhænge.

Det er godt, der er erfaring og historik iblandt de eksterne samarbejdspartnere.

Selve restaureringen med grus og sten skal ske på en 550 meter lang strækning i den midterste del af Freerslevhegngrøften, der er målsat som gyde- og opvækstvandløb for ørreder. Her er faldforholdene gode med et gennemsnitligt fald på omkring 2 promille.

Der skal i alt etableres 11 gydebanker, på hver 6-10 meters længde i det knapt én-halvanden meter brede vandløb, og Holger skriver i projektbeskrivelsen, at der skal lægges en banke for hver 30 meter vandløb.

Og det er netop til denne del af projektet, der er brug for Grusbanden, -nemlig at rette grus og sten til i vandløbet, når maskinerne har lagt de 55 kubikmeter gydegrus og 8 kubikmeter skjulesten ned i vandløbet.

Jeg synes selv, det er en af de fornøjelige opgaver, da det ikke er specielt fysisk krævende, og man kan hurtigt ane den gavnlige effekt, når vandet risler hen over de helt lyse, og nylagte sten. Stenene er jo helt fine og rene.

Udlægningen af sten og grus vil finde sted i dagene tirsdag den 30. august til torsdag den 1. september, -på hverdage, da det jo er et entreprenør-projekt med Hillerød Kommune. Derfor appellerer Kaj Larsen primært til områdets Grusbande-medlemmer med skæve eller ingen faste arbejdstider, og derfor kan deltage på hverdage.

Har du mulighed for at give en hånd med én af dagene, skal du endelig ikke holde dig tilbage, men ringe eller skrive til Kaj for en aftale.

Mødestedet er Freerslev ved Gørløse, og arbejdet finder sted mellem 9-15.00.

Der er brug for 3-4 mand m/k, der kan være med til at rette gydegrus og skjulesten, således at ørrederne og den øvrige fauna får mest mulig glæde af gydebankerne.

Du kan melde dig til Kaj Larsen på mail: kajlarsen103@msn.com eller via sms på nummer 5054 6064.

Du kan naturligvis også melde dig via Grusbandens Facebookside eller ditto hjemmeside.

 

Rune Hylby, Bandeleder