Kategorier

Bloggere

Bedre vandløb giver bedre fiskeri

Rendegravere fyldte hurtig bunden med perfekt gydegrus.
Rendegravere fyldte hurtig bunden med perfekt gydegrus.

Weekenden den 5.-6. oktober var på alle måder en dejlig en af slagsen! Det kan ikke være anderledes, når man er sammen med 40 personer, som alle ønsker at yde en indsats for at gøre vandløbene på Sjælland bedre. Anledningen var to vandplejekurser, som Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand afviklede.

Men kan det nu også betale sig at bruge krudt på de sjællandske åer og bække? Kritikere, som i øvrigt næppe for alvor har haft fingrene i et sjællandsk vandløb, påstår, at de er for små og dårlige, og at de aldrig vil kunne bidrage til havørredfiskeriet langs de sjællandske kyster. Intet er mere forkert!

Det skønnes, at smoltpotentialet i landsdelens vandløb er på cirka 200.000 smolt. Hvor stor den nuværende produktion er, kan kun blive et kvalificeret gæt, men den ligger nok i størrelsesorden 30-40.000. Primært i vandløbene, som løber ud i Roskilde Fjord og Isefjorden, men også i området syd for Køge og ned til Næstved er der fine vandløb, som i dag producerer pænt med smolt. Og de velfungerende åer giver faktisk alt andet i Danmark baghjul, som dokumenteret af Peter W. Henriksen.

Eksempelvis bliver der produceret godt 500 smolt i sydsjællandske Krobækken per km2 opland. Denne lidt mærkelige enhed bliver brugt for at kunne sammenligne med andre danske vandløb. Det næstbedste af de undersøgte er Læså på Bornholm med halvt så mange smolt, og på tredjepladsen kommer den jyske Hadsten Lilleå med godt 100 smolt per arealenhed. De følgende vandløb på listen er i øvrigt Elverdamsåen og Fladsåen på Sjælland.

Der blev taget godt fra i det nordsjællandske, hvor en trillebør var det eneste motoriserede køretøj.
Der blev taget godt fra i det nordsjællandske, hvor en trillebør var det eneste motoriserede køretøj.

Hvor meget vil de 200.000 vildsmolt så bidrage med til fiskeriet? Det er dokumenteret, at 1 vildsmolt i overlevelse svarer til 5 udsatte, så gang de 200.000 med fem, og så får man, hvor mange smolt, der skal udsættes for, at de kan give det samme fiskeri som de vilde. I dag udsættes der cirka 450.000 smolt omkring Sjælland, så at påstå, at restaureringsarbejdet ikke vil kunne bidrage til fiskeriet, er ikke helt korrekt…

Lad det derfor være slået fast, at potentialet er kæmpestort, men der er – og det er jo et beklageligt faktum – lang vej, før vi er i mål med at få vandløbene op i den klasse, de hører hjemme i. Og netop det er et af de vigtigste formål med FZ – at få de gode vandløb til at fungere. Og det er der heldigvis rigtig mange, som gerne vil bidrage med. 40 af dem deltog som nævnt i to kurser, som blev afholdt den 4. og 5. oktober.

Første kursus blev afholdt i Asnæs i Odsherreds-foreningens klubhus. Om formiddagen fortalte jeg om ørredernes biologi og Jan Nielsen om udlægning af sten og gydegrus. De lokale sportsfiskere ved Jan Aggerholm fortalte om deres arbejde med de at gøre de kommunale vandløb velegnede til ørreder. Kursisterne blev også introduceret til Fishing Zealand. Den nye hjemmeside og flotte introfilm vakte berettiget glæde.

Over middag blev der elfisket i Gærde Å, hvor det efterfølgende restaureringsprojekt skulle finde sted. Forventningerne til elfisket var ikke store, men der blev ud over nogle aborrer og en ål også fanget et par ørreder, hvoraf mindst den ene var en vildfisk. Det relativt nedslående resultat viste dog, at ørrederne kan gennemføre sin livscyklus i åen, og derfor gav det også god mening, da kursisterne gik i gang med at kaste gydegrus og skjulesten ud på en cirka 50 meter lang strækning.

Projektet blev gennemført til UG, og mens kursisterne nød det flotte gydestryg, trak de to første ål op igennem det. Arbejdet viste, at det er muligt at etablere gydebanker i vandløbet samt udlægge skjulesten på strækningerne imellem gydegruset – vel at mærke uden at skabe afvandingsmæssige problemer. Dette blev dokumenteret ved hjælp af målestokke, som blev sat i åen, så det var muligt at følge vandstanden både ned- og opstrøms projektstrækningen.

Om søndagen blev der afholdt et nyt kursus i Faxe Ladeplads på kursuscentret Slangerup Gaard. Indholdet om formiddagen var stor set identisk med dagen før, bortset fra at Søren Jensen, formand i vandplejegruppen PIV, fortalte om deres arbejde med at restaurere de sydsjællandske vandløb. Et specielt positivt indslag var, da Søren Grothe, formand for Sydsjællands Ørredfond, fortalte, at fonden ville se meget velvilligt på fremtidige ansøgninger fra PIV om finansiering af sten og grus.
Inden arbejdet ved Vivede Mølleå skulle udføres fortalte Flemming Sønderup fra HedeDanmark om arbejdet med at vedligeholde vandløbene og om samarbejdet med lystfiskerne. Nede ved åen spillede HedeDanmark en stor rolle, idet firmaet havde sponsoreret en gravko med fører, som skulle hjælpe med at udlægge de store mængder sten, som lå langs bredderne af åen. Med hjælp af maskinkraft blev slam og sand fra åens bund først fjernet, og efterfølgende blev 25 m3 gydegrus og skjulesten lagt ud. Til sidst blev bundkoten målt op med et avanceret gps-udstyr, og den befandt sig få cm under den regulativmæssige bund. Projektet vil med andre ord ikke skabe problemer for afvandingen.

Dagen blev sluttet af med elektrofiskeri på en anden restaureret strækning nedstrøms, og det var i sandhed opløftende. Det væltede op med ørreder – vel at mærke vildfisk – og der var flere årgange. Vandløbet besidder et kæmpe potentiale, som dokumenteret ved flere bestandsanalyser. Projektet er et perfekt eksempel på, at det er muligt at tilgodese både de afvandingsmæssige og naturinteresserne.

Der deltog i alt som nævnt 40 kursister samt biologer fra de to kommuner. Det sidste er meget positivt, idet det giver forhåbning om endnu flere projekter i fremtiden. Der var sportsfiskere fra hele Sjælland, og som nævnt repræsentanter fra HedeDanmark.

Vi har efterfølgende kun modtaget positive tilbagemeldinger fra kursister og biologerne, der deltog. Hvis du er selv er blandt tvivlerne på om det nytter, så hold øje med www.fishingzealand.dk – vi tilbyder også kurser i 2014!

Til sidst lidt reklame for dette link, som viser en del af udendørs-programmet fra Asnæs. Det er filmet af en deltagerne, Rami Al-Khumisi, som drønede rundt med et GOPRO-kamera på hovedet:

Stor tak til alle dem der gjorde dette kunne lade sig gøre:

Kurserne var sponsoreret af Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund. DTU Aquas deltagelse var finansieret af Fiskeplejen. Stenmaterialer ved de to projekter var finansieret af henholdsvis Odsherreds Kommune og Faxe Kommune. Maskiner samt maskinfører og opmåling blev sponsoreret af HedeDanmark. Stor tak til Odsherreds Sportsfiskerforening, PIV og Slangerup Gaard for fornem afvikling.

– Jeg ser frem til mange flere lignende weekender.

– Kaare