Kategorier

Bloggere

Lavpraktisk yngelundersøgelse!

Billed til blog vedr. lavpraktisk yngelundersøgelse

Det er et fantastisk engagement vandplejefolkene i Odsherred Sportsfiskerforening udviser, og jeg bliver helt benovet over deres initiativer. Senest var ynglen knapt kommet frem fra gydebankerne i de to små vandløb, Anneberg Sørende og ”Bækken” i Grevinge Skov, før folkene fra Odsherred stod klar med en lavpraktisk fangstmetode for at undersøge om der var gydesucces i de to vandløb.

Med sommerfuglenet fra Fætter BR, gik de i gang med at undersøge gydebankerne for yngel.

Jeg synes, det er et initiativ til efterfølgelse, for vi kan godt komme med vores elektrofiskeudstyr og lave en egentlig bestandsanalyse, men det var jo slet ikke pointen. Odsherredfolkene ville blot se, om der var liv, meget liv eller slet ingen liv på de gydebanker, vandplejefolkene har etableret de seneste år.

Først undersøgte de Anneberg Sørende flere steder, men desværre uden at finde tegn på ørredliv.

Så tog Odsherredfolkene til ”Bækken” i Grevinge Skov, og der så det straks lysere ud.

På de tre nederste banker var der en del små ørreder, som smuttede i skjul, så snart de blev ”forstyrret. Det var tydeligt at se, hvordan de søgte ned under sten og planter.

-Vi fik et par stykker i nettene – til billeddokumentation, fortæller Sinnet Thueslev fra foreningen.

”Bækken” er forholdsvis smal og med klart vand og tydelig strøm, og det er glædeligt, at der har været flere gydegravninger på disse strækninger henover vinteren.

På de to øverste banker fandt de ikke liv, men der var ”bækken” også mere bred og stillestående og med slam på stenene.

-Her vil vi forsøge at gøre vandløbet mere smalt, så strømmen kan holde bunden, og gydebankerne, rene. Det var dejligt at se, at det i Grevinge Skov er lykkedes så godt at skabe forhold for en ørredbestand. At det ikke er lykkedes lige så godt i Anneberg Sørende er et problem, som vi vil arbejde på at få undersøgt og løst, slutter Sinnet.

Jeg kan kun tilslutte mig Sinnet, for med den entusiasme er jeg sikker på, det nok skal lykkes at få etableret en ørredbestand, også i Anneberg Sørende, som er et lille fint vandløb, der løber ud i Isefjorden tæt ved Nykøbing Havn.

– Rune Hylby