Hvem er Fishing Zealand?

Fishing Zealand består af henholdsvis en styregruppe og en projektgruppe. Nedenstående kan ses repræsentanterne i disse grupper.

Styregruppen har det overordene ansvar for projektet. Projektgruppen mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatsen.

Sekretariatsfunktionen er lagt hos Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er sekretariatsleder.

Niels Lagergaard Pedersen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.

P.t. arbejder projektgruppen yderligere i fire temagrupper hvori flere ressourcepersoner og samarbejdspartnere fra de involverde kommuner indgår.

Disse grupper er:

Vandpleje – og Fiskeplejegruppen – Tovholder: Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Ungdomstemagruppen -Tovholder: Henrik Larsen

Naturgrundlagsgruppen – Tovholder: Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune

Produkt og turisme gruppen – Tovholder: Annette Tenberg, Visit Sydsjælland-Møn

For flere informationer om selve organiseringen af Fishing Zealands arbejde, læs her.

Styregruppe:         

Navn: Organisation: Kontakt:
Verner W. Hansen Danmarks Sportsfiskerforbund vwh@sportsfiskerforbundet.dk
Anne-Grete Sørensen Destination Sjælland annegrete@visitsjaelland.dk
Jakob Lysholdt Guldborgsund Kommune jls@guldborgsund.dk
Else-Marie Langballe Sørensen Vordingborg Kommune emsoerensen@vordingborg.dk
Lars Jepsen Frederikssund Kommune lajep@frederikssund.dk
Line Krogh Lay Stevns Kommune lineklay@stevns.dk
Dan Hansen Kalundborg Kommune dan.hansen@kalundborg.dk
Martin Stokholm Lejre Kommune mast@lejre.dk
Helle Jessen Næstved Kommune hejes@naestved.dk
Kristian Petersen Odsherred Kommune krpet@odsherred.dk
Pierre Kary Roskilde Kommune pierrek@roskilde.dk

Projektgruppe:

Navn: Organisation: Kontakt:
Jesper Thykjær Danmarks Sportsfiskerforbund seatrout@outlook.dk
Kaare Manniche Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund kme@sportsfiskerforbundet.dk
Lars Rasmussen Danmarks Sportsfiskerforbund lr@sportsfiskerforbundet.dk
Peter Henriksen

Kurt Jørgensen

Oplandsgrupperne

Oplandsgrupperne

limno@henriksen.mail.dk

kurthsf@posr.tele.dk

 
Michael Behrens

Jane Errebo

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune

mbeh@guldborgsund.dk

jerr@guldborgsund.dk

Janne Sommer Nielsen Frederikssund Kommune jason@frederikssund.dk
Heidi Larsen SydkystDanmark hl@vism.dk
Mette Wendel Kalundborg Kommune mette.wendel@kalundborg.dk
Anne Lumholt Lejre Kommune alum@lejre.dk
Lars Weidekamp Næstved Kommune lweid@naestved.dk
Michael K. Bay Odsherred Kommune mikba@odsherred.dk
Charlotte Nielsen Odsherred Turistråd – Visit Odsherred cn@odsherred.com
Kate Skjærbæk Bjerrum Roskilde Kommune katesb@roskilde.dk
 

Morten Svarre Andersen

 

Stevns Kommune

 

mortande@stevns.dk

Annette Tenberg Vordingborg Kommune anrg@vordingborg.dk
Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune jso@vordingborg.dk
Paul Debois Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk
Gordon P. Henriksen Megalops gordon@megalops.dk
Rune Hylby

Niels Lagergaard Pedersen

Henrik Larsen

Frivillighedskoordinator og Grusbanden

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Børne- og ungdomsarbejde

runehylby@gmail.com 

niels@fishingzealand,dk

henrik@fishingzealand.dk