Hvem er Fishing Zealand?

Fishing Zealand består af henholdsvis en styregruppe og en projektgruppe. Nedenstående kan ses repræsentanterne i disse grupper.

Styregruppen har det overordene ansvar for projektet. Projektgruppen mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatsen.

Sekretariatsfunktionen er lagt hos Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er sekretariatsleder.

Gordon P. Henriksen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.

P.t. arbejder projektgruppen yderligere i fire temagrupper hvori flere ressourcepersoner og samarbejdspartnere fra de involverde kommuner indgår.

Disse grupper er:

Vandpleje – og Fiskeplejegruppen – Tovholder: Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Ungdomstemagruppen -Tovholder: Jens Stærdahl, Roskilde Kommune

Naturgrundlagsgruppen – Tovholder: Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune

Produktudvikling – Tovholder: Annette Tenberg, Visit Sydsjælland-Møn

For flere informationer om selve organiseringen af Fishing Zealands arbejde, læs her.

Styregruppe:         

Navn: Organisation: Kontakt:
Verner W. Hansen Danmarks Sportsfiskerforbund vwh@sportsfiskerforbundet.dk
Brian Lyck Jørgensen Gribskov Kommune bljoe@gribskov.dk
Jakob Lysholdt Guldborgsund Kommune jls@guldborgsund.dk
Sune Raunkjær Halsnæs Kommune sunsr@halsnaes.dk
Henrik Møller Helsingør Kommune hmo11@helsingor.dk
Mona Rosenberg Larsen Holbæk Kommune molar@holb.dk
Dan Hansen Kalundborg Kommune dan.hansen@kalundborg.dk
Martin Stokholm Lejre Kommune mast@lejre.dk
Helle Jessen Næstved Kommune hejes@naestved.dk
Kristian Petersen Odsherred Kommune krpet@odsherred.dk
Pierre Kary Roskilde Kommune pierrek@roskilde.dk
Line Krogh Lay Stevns Kommune lineklay@stevns.dk
Else-Marie Langballe Sørensen

Lars Folmann

Hans-Jørgen Olsen

Vordingborg Kommune

Faxe Kommune

Visit Odsherred

emsoerensen@vordingborg.dk

folma@faxekommune.dk

hans-joergen.olsem@feriepartner.dk

 

Projektgruppe:

Navn: Organisation: e mail:
Jesper Thykjær Danmarks Sportsfiskerforbund seatrout@outlook.dk
Kaare Manniche Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund kme@sportsfiskerforbundet.dk
Lars Rasmussen Danmarks Sportsfiskerforbund lr@sportsfiskerforbundet.dk
Peter Henriksen

Jan Aggerholm

Oplandsgrupperne

Oplandsgrupperne

limno@henriksen.mail.dk

jagg@novonordisk.com

John H. Mogensen

Bjørn Aaris-Sørensen

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune

jhmog@gribskov.dk

basoe@gribskov.dk

Michael Behrens

Emilie von Rosen

Guldborgsund Kommune

Business Lolland-Falster

mbeh@guldborgsund.dk

evr@businesslf.dk

Kitt A. A. Henriksen Frederikssund Kommune kaahe@frederikssund.dk
Kasper Funch Vinding Holbæk Kommune kasfv@holb.dk
Mette Marie Birch Faxe Kommune mbirc@faxekommune.dk
Britta Birch Kalundborg Kommune britta.birch@kalundborg.dk
Thure Dan Petersen Lejre Kommune thpe@lejre.dk
Lars Weidekamp Næstved Kommune lweid@naestved.dk
Michael K. Bay Odsherred Kommune mikba@odsherred.dk
Charlotte Nielsen Odsherred Turistråd – Visit Odsherred cn@odsherred.com
Lia M. H. Kaufmann Roskilde Kommune liaka@roskilde.dk
Morten Svarre Andersen Stevns Kommune mortande@stevns.dk
Annette Tenberg Vordingborg Kommune anrg@vordingborg.dk
Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune jso@vordingborg.dk
Paul Debois Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk
Heidi Larsen Visitsydsjælland-Møn hl@vism.dk
Gordon P. Henriksen Megalops gordon@megalops.dk
Rune Hylby

Niels Lagergaard Pedersen

Henrik Larsen

Frivillighedskoordinator og Grusbanden

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Børne- og ungdomsarbejde

runehylby@gmail.com 

niels@fishingguidedenmark.dk

henrik@megalops.dk