Hvem er Fishing Zealand?

Fishing Zealand består af henholdsvis en styregruppe og en projektgruppe. Nedenstående kan ses repræsentanterne i disse grupper.

Styregruppen har det overordene ansvar for projektet. Projektgruppen mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatsen.

Sekretariatsfunktionen er lagt hos Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er sekretariatsleder.

Gordon P. Henriksen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.

P.t. arbejder projektgruppen yderligere i fire temagrupper hvori flere ressourcepersoner og samarbejdspartnere fra de involverde kommuner indgår.

Disse grupper er:

Vandpleje – og Fiskeplejegruppen – Tovholder: Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Ungdomstemagruppen -Tovholder: Jens Stærdahl, Roskilde Kommune

Naturgrundlagsgruppen – Tovholder: Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune

Produktudvikling – Tovholder: Annette Tenberg, Visit Sydsjælland-Møn

For flere informationer om selve organiseringen af Fishing Zealands arbejde, læs her.

Styregruppe:         

Navn: Organisation: Kontakt:
Verner W. Hansen Danmarks Sportsfiskerforbund vwh@sportsfiskerforbundet.dk
Brian Lyck Jørgensen Gribskov Kommune bljoe@gribskov.dk
Lis Magnussen Guldborgsund Kommune lima@guldborgsund.dk
Sune Raunkjær Halsnæs Kommune sunsr@halsnaes.dk
Henrik Møller Helsingør Kommune hmo11@helsingor.dk
NN Holbæk Kommune
Svend Erik Autzen Kalundborg Kommune svend.erik.autzen@kalundborg.dk
Thure Dan Petersen Lejre Kommune thpe@lejre.dk
Helle Jessen Næstved Kommune hejes@naestved.dk
Anne-Louise Hestbek Attermann Odsherred Kommune anhat@odsherred.dk
Gitte Sloth Nielsen Roskilde Kommune gittesn@roskilde.dk
Line Krogh Lay Stevns Kommune lineklay@stevns.dk
Thomas Christfort Vordingborg Kommune tchristfort@vordingborg.dk

 

Projektgruppe:

Navn: Organisation: e mail:
Jesper Thykjær Danmarks Sportsfiskerforbund seatrout@outlook.dk
Kaare Manniche Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund kme@sportsfiskerforbundet.dk
Lars Rasmussen Danmarks Sportsfiskerforbund lr@sportsfiskerforbundet.dk
Peter Henriksen Oplandsgrupperne limno@henriksen.mail.dk
John H. Mogensen Gribskov Kommune jhmog@gribskov.dk
Michael Behrens Guldborgsund Kommune mbeh@guldborgsund.dk
Nana Vestergaard Eriksen Halsnæs Kommune naver@halsnaes.dk
Sune Abelgren Nielsen Holbæk Kommune oroekonsulent@heforum.dk
Jesper Beck Petersen Helsingør Kommune Jbe03@helsingor.dk
Britta Birch Kalundborg Kommune britta.birch@kalundborg.dk
Tina Unger Lejre Kommune tiun@lejre.dk
Lars Weidekamp Næstved Kommune lweid@naestved.dk
Michael K. Bay Odsherred Kommune mikba@odsherred.dk
Nete Malmholt Odsherred Turistråd – Visit Odsherred nete@odsherred.com
Jens Stærdahl Roskilde Kommune jensst@roskilde.dk
Morten Svarre Andersen Stevns Kommune mortande@stevns.dk
Annette Tenberg Vordingborg Kommune anrg@vordingborg.dk
Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune jso@vordingborg.dk
Paul Debois Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk
Ida Lund Winther Visitsydsjælland-Møn ilw@vism.dk
Gordon P. Henriksen Megalops gordon@megalops.dk
Rune Hylby

Niels Lagergaard Pedersen

Henrik Larsen

Frivillighedskoordinator

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Børne- og ungdomsarbejde

runehylby@gmail.com 

niels@fishingguidedenmark.dk

henrik@megalops.dk