Kategorier

Bloggere

Lad det ikke ske igen!

Havfiskeriet på Øresund er unikt – ikke blot nationalt, men også set med internationale briller. I 2010 udstedte Naturstyrelsen sidste gang tilladelse til råstofudvinding på den kendte og elskede fiskebanke Disken, der tidligere var kendt for sit fænomenale fiskeri efter især fladfisk. I processen var planerne om de nye tilladelser til offentlig høring – desværre uden protest fra DSF. Budskabet allerede dengang burde have været – grav nogle andre steder, hvor bunden allerede er påvirket negativt af trawlfiskeri og muslingeskrab.

DSC_2045-ok-1Både før og siden, er der løbende blevet gravet sand på Disken, men det var først da NCC i januar opbrugte den sidste store del af koncessionen, at sportsfiskerne for alvor opdagede, hvad der foregik – men for sent. Disken er nu forvandlet til Krydstogtterminal i Københavns Nordhavn – og det fantastiske fladfiskeri i Øresund vil fremover kun være en skygge af sig selv. Danmarks Sportsfiskerforbund tager klar afstand fra indvindingen, fortæller Lars Brinch Thygesen – biolog hos DSF:

“I samarbejde med bl.a Sjællands Småbådsfiskerklub, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Øresundsakvariet og Verdensnaturfonden har vi stillet krav om, at Øresund fremover bør beskyttes som marin nationalpark, at tilladelser til sandsugning bygger på tilbundsgående biologiske undersøgelser og inddragelse af lokale fiskeriinteresser – samt at sandsugning kun må foregå på lokaliteter, der er så dynamiske, at påvirkningen er begrænset”.

Råstofloven forventes revideret i 2015 – så allerede nu kan vi godt forberede os på at være klar på barrikaderne, så historien ikke kommer til at gentage sig. Læs mere om problematikken i majnummeret af Fisk & Fri, der netop er kommet på gaden – på side 72.

Vi ses derude – Jens Bursell