Kategorier

Bloggere

Lejre Kommunalbestyrelse på fisketur i fjorden

Fiskeguide Jonas Kærlin hjælper Grethe Saabye med at lande hendes først fisk nogensinde.
Jonas Kærlin, Fishing Zealand certificeret fiskeguide, hjælper Grethe Saabye med at lande hendes første fisk nogensinde.

Den 14. maj havde jeg inviteret hele Lejres Kommunalbestyrelse på fisketur ved Munkholmbroen, og trods adskillige regnbyger var dagen en stor succes.

Selvom dette er Grethe Saabyes første fisk, ligger det i familien.  Grethe er nemlig gift med barnebarnet til den kendte lystfiskerforfatter og maler, Svend Saabye.
Selvom dette er Grethe Saabyes første fisk, ligger det i familien. Grethe er nemlig gift med barnebarnet til den kendte lystfiskerforfatter og maler, Svend Saabye.

Lejre Kommune overvejer kraftigt at gå ind i Fishing Zealand, og denne fisketur var en lidt anderledes måde at give politikerne større indsigt i lystfiskeri og de muligheder, der ligger i Lejre Kommune og i Fishing Zealand. Fishing Zealand er tidligere modtaget positivt bl.a. på Grønt Råd, men nu skulle vi væk fra Powerpoint præsentationer og mødelokaler og ud, hvor det hele foregår – ved vandet!

Ud over mig selv deltog en af de certificerede Fishing Zealand fiskeguider, Jonas Kærlin, samt formanden for ROLK, Uffe Clemmensen, som således kunne fortælle politikerne om de mange projekter, de er involveret i i de nuværende kommuner.

Vi startede med at fiske lidt efter hornfisk, og formanden for Erhverv og Turisme udvalget, Grethe Saabye, lagde ud med at fange en flot hornfisk. Hendes første fisk nogensinde trods adskillige fisketure. Hun fightede den med bravur og poserede stolt til fotos efterfølgende. Den første fisk er noget ganske særligt, og det er altid en sand fornøjelse at være vidne til.

En hyggelig og konstruktiv måde for kommunalbestyrelsen at få indsigt i Fishing Zealand.
En hyggelig og konstruktiv måde for kommunalbestyrelsen at få indsigt i Fishing Zealand.

Efterfølgende klargjorde vi til rygning af denne og flere andre hornfisk inde på bredden, mens vi nød lidt friskbrygget kaffe og snakkede om mulighederne for Lejre Kommune, såsom øget samarbejde med frivillige lystfiskere om vandløbsrestaurering, udvikling af events og kurser i samarbejde med lokale virksomheder samt aktiviteter i naturen for børn og unge i forbindelse med lystfiskeri. Politikerne virkede bestemt begejstret for de mange aspekter i projektet.

Lejre er Den Økologiske Kommune, og de friskfangede hornfisk blev passende serveret som ”Sol over Lejre” sammen med lokale økologiske råvarer. Der blev drukket en tår Maj Bock fra Herslev Bryghus, da bryghuset er en af de virksomheder i kommunen, der gennem længere tid har set muligheder i Fishing Zealand: ”Fishing Zealands tanker om bl.a. turisme bygget på et bæredygtigt grundlag passer rigtig godt sammen med Herslev Bryghus’ idealer, og vi ser flere spændende muligheder for os og for kommunen ved at indgå i et samarbejde med Fishing Zealand” har Tore Jørgensen, ejer af Herslev Bryghus, udtalt.

Friskt, lokalt og økologisk. Det er sådan vi gør det i Lejre.
Friskt, lokalt og økologisk. Det er sådan vi gør det i Lejre.

Valget af stranden ved Munkholmbroen var heller ingen tilfældighed. Ud over at være et hotspot for både havørred og hornfisk har Ryegaard Gods planer om etableringen af et besøgscenter her: ”Vi ser mange muligheder for et kommende samarbejde med Fishing Zealand. Det kan være guidede ture i området til gode fiskepladser, kurser i fiskeri eller kombinerede kajak-/fisketure i området omkring Munkholmbroen, hvor det kommende besøgscenter kan være det oplagte udgangspunkt”, forklarer Johan Scheel, Ejer af Ryegaard Gods.

På denne lidt alternative måde fik Kommunalbestyrelsen ikke bare en oplevelse, men også større forståelse og ”smag” for, hvad kommunen har at byde på, og for de mange samspil, der kan opnås ved at indgå i Fishing Zealand.

Og de var alle meget positive. Birger Prahl sidder både i udvalget for Teknik og Miljø samt Erhverv og Turisme og han håber bestemt at Lejre Kommune får gang i et samarbejde med Fishing Zealand: “Det vil helt sikkert give vore egne borgere og turister et skub til at komme ud og nyde vores dejlige natur. Og der er jo ikke meget ved at have natur, hvis den ikke bliver brugt.” udtaler han.

Ivan Mott er også positiv: ”Lad os i Lejre kommune bakke op om Fishing Zealand, som er en klar mulighed, for at give unge med ringe selvværd, en succesoplevelse med voksne. Bæredygtigt lystfiskeri er også den helt rigtige måde at fiske på og dermed skaffe sig friske råvarer til det gode måltid.”

Grethe Saabye støtter også Fishing Zealand: ”Gennem Fishing Zealands initiativer og markedsføring af alle lystfiskeriets muligheder har vi en unik chance for at opnå yderligere fokus på vores dejlige område og dermed både tiltrække borgere og turister. Naturen er ikke bare smuk at se på – den kan bruges og smages. – jeg nød det i fulde drag og kan kun opfordre vores borgere og turister til at prøve det samme! – og tak, Gordon for at hjælpe mig med at fange min første fisk nogensinde!!!”

Kommunalbestyrelsen vil tage endeligt stilling til Fishing Zealand i løbet af sommeren. Nu ved de i hvert fald, hvad det hele handler om, og forhåbentlig er Lejre snart endnu en af de kommuner, der deltager i Fishing Zealand.

Initiativet tager ikke sig selv

Både ved vandet og på Internettet har der i efterhånden nogle år floreret farverige beretninger om især østeuropæiske madfiskere, der hensynsløst tømmer barndomsvandene for fisk, mens de på groveste vis støjer og sviner i lange baner. Mange kan nok nikke genkendende til den lokale dommedagsprofet ved vandet, der med moralens banner højt hævet prædiker om fremtidige rædselsscenarier og nostalgiske lystfiskerutopier, samtidig med at der lægges vægt på hans egne heroiske handlinger i kampen mod rovfiskerne, som oftest omfatter selvtægt mod ulovlige net eller at udgive sig for fiskekontrollant.

Når man så spørger, hvad der konkret kan gøres ved problemet, bliver der oftest bare trukket på skuldrene efterfulgt af en brødebetynget usammenhængende mumlen om forbud, fordomme og fisk – og i sidste ende er ingen blevet klogere på noget som helst – alt imens problemerne uforstyrret vokser sig større og fiskebestandene skrumper.

Borgermøde_11_DONE-1
Rami Al-Khusimi og A-Catch’s rapport til Ishøj Rådhus. Link til rapporten ligger nederst i dette blogindlæg.

Det, som vi så belejligt glemmer i denne historie, er, at når man peger en finger af nogen, er der som oftest tre fingre, som peger tilbage på én selv. I stedet for at smide mere galde på det allerede eksisterende bjerg af brok på samtlige Internetfora, valgte vi derfor en dag at tage initiativ. Målet var at forsøge at gøre de lokale kommuner opmærksomme på problemet og samtidig præsentere dem for konstruktive forslag til løsninger, der blandt andet er baseret på nogle af de blogindlæg, som man kan læse her på Fishing Zealand (stor tak til de andre bloggere!).

Det resulterede i, at fire medlemmer af A-Catch dukkede op til det årlige borgermøde for Køge Bugt Strandpark på Rådhuset i Ishøj, hvor man havde mulighed for at udtrykke sine ønsker og ideer til den fremtidige drift af strandparkens arealer – herunder også lystfiskeri.

For at sikre den bedst mulige formidling under de givne omstændigheder, havde vi udarbejdet en kort rapport med en række forslag suppleret af tegninger og billeder, som blev overrakt til borgmesteren og resten af strandparkens bestyrelse. Om forslagene i rapporten nogensinde bliver taget i brug, er ikke til at sige – men i det mindste valgte vi med god samvittighed at gøre noget, som på sigt kan gøre en forskel ved vores fiskevand – i modsætning til dommedagsprofeten, som sikkert skyndte sig hjem for at skrive dagens brok ned på skærmen – til ingens nytte og de flestes irritation.

Vi alle kan gøre noget konstruktivt (i større eller mindre grad) for at forbedre forholdene ved vandene, og hvis en flok unge drenge fra A-Catch kunne, så kan vi alle. Husk at initiativet ikke tager sig selv!

Læs Rami og A-Catch’s rapport til Rådhuset i Ishøj her: Køge Bugt Strandpark Rapport

// Rami Al-Khumisi & A-Catch

Til Finland i kampen for det gode fiskeri

Jeg var sidst i april til en konference i Helsinki – i øvrigt sammen med Gordon P. Henriksen. Budskabet var klart: Lystfiskeriet er guld værd – og den viden skal anvendes!

Kaare Manniche
Kaare forklarer de mange tilhørende om hvordan socioøkonomiske argumenter bl.a. har vejet tungt i sagen om garnfiskeri i Odense Fjord.

Lystfiskeriet – og værdien af det, har fået stor og velfortjent opmærksomhed de senere år i Danmark. Gennembruddet kom for alvor, da den store socioøkonomiske undersøgelse blev publiceret i 2010. Den viste nemlig, at lystfiskerne er med til at skabe en årlig meromsætning på næsten tre milliarder kroner i Danmark.

Ét af resultaterne af den større fokus på lystfiskeri og dets udviklingsmuligheder har været etableringen af Fishing Zealand, som på trods af kun godt ½ år på bagen er ved at udvikle sig til den smukke svane, vi alle håbede på, projektet kunne blive.

Med gratis vandplejekurser, gydebanketællinger, en kommende fyldig rapport om tilstanden og potentialet i landsdelens vandløb, undersøgelse af effekten af smoltudsætningerne i Isefjorden og masser af aktiviteter for unge og gamle, for blot at nævne nogle af de elementer, der kan tilskrives FZ, er der godt gang i projektet.

Og dette gode budskab, at socioøkonomien kan blive en løftestang for lystfiskeriet og alle de aktiviteter, der knytter sig til verdens bedste hobby, var et af budskaberne, som jeg – og Gordon – lancerede på en konference om lystfiskeri, der blev afholdt sidst i april i Helsinki. Der deltog forskere fra Danmark, Canada, UK, USA, Tyskland, Sverige, Norge og Finland samt nordiske lystfiskere og repræsentanter for de nationale sportsfiskerorganisationer i konferencen, der havde arbejdstitlen:  Nordic Way Forward.

Kaare
Gordon P. Henriksen fortæller om hvordan han og Fishing Zealand bruger opmærksomhed i medierne til at lobby for bedre forhold for lystfiskere.

Som titlen antyder var et af formålene, at deltagerne skulle lære af de nordiske erfaringer, men med foredragsholdere fra de førnævnte lande var der også inspiration at hente for de nordiske deltagere.

Udfordringerne for lystfiskeriet er meget forskellige – men i bund og grund har vi dem alle i større eller mindre grad i Danmark: Problemer med opstemninger, dårlig vandløbskvalitet, ikke-bæredygtigt garnfiskeri og så videre.

En vigtig konklusion, som alle på konferencen var enige om, var, at vi via værdien af lystfiskeriet har en unik mulighed for at råbe beslutningstagere op, så der kan komme forandringer. Mit oplæg, der handlede om, hvordan vi i Danmark har fået gennemført nogle visionære garnbegrænsninger i Odense Fjord, er et godt eksempel på, hvad et samarbejde med kommuner, erhvervsliv og sportsfiskere kan opnå.

I Danmarks Sportsfiskerforbund vil vi også de kommende år bruge de socioøkonomiske argumenter i kampen for at gøre fiskeriet med stang og snøre bedre for alle. Vi ved – ligesom dig – at der er mange andre og vigtigere værdier end de rent pekuniære forbundet med det at fiske. Men for at nå målene og få skabt det gode fiskeri, er det nødvendigt at fortælle den gode historie om den store omsætning igen og igen.

Når vi i Danmarks Sportsfiskerforbund den 10. maj får besøg af Fødevareminister Dan Jørgensen i vores domicil i Vingsted, vil jeg personligt fortælle ham den gode historie om Fishing Zealand og om værdien af gedder, aborrer, ørreder og alle fisk, der fanges af lystfiskere.

Og hvem ved, det resulterer måske i, at jeg i en ikke så fjern fremtid kan drage udenlands og fortælle om visionære initiativer i de sjællandske fjorde, der gjorde fiskeriet meget bedre for alle!

– Kaare

Lad det ikke ske igen!

Havfiskeriet på Øresund er unikt – ikke blot nationalt, men også set med internationale briller. I 2010 udstedte Naturstyrelsen sidste gang tilladelse til råstofudvinding på den kendte og elskede fiskebanke Disken, der tidligere var kendt for sit fænomenale fiskeri efter især fladfisk. I processen var planerne om de nye tilladelser til offentlig høring – desværre uden protest fra DSF. Budskabet allerede dengang burde have været – grav nogle andre steder, hvor bunden allerede er påvirket negativt af trawlfiskeri og muslingeskrab.

DSC_2045-ok-1Både før og siden, er der løbende blevet gravet sand på Disken, men det var først da NCC i januar opbrugte den sidste store del af koncessionen, at sportsfiskerne for alvor opdagede, hvad der foregik – men for sent. Disken er nu forvandlet til Krydstogtterminal i Københavns Nordhavn – og det fantastiske fladfiskeri i Øresund vil fremover kun være en skygge af sig selv. Danmarks Sportsfiskerforbund tager klar afstand fra indvindingen, fortæller Lars Brinch Thygesen – biolog hos DSF:

“I samarbejde med bl.a Sjællands Småbådsfiskerklub, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Øresundsakvariet og Verdensnaturfonden har vi stillet krav om, at Øresund fremover bør beskyttes som marin nationalpark, at tilladelser til sandsugning bygger på tilbundsgående biologiske undersøgelser og inddragelse af lokale fiskeriinteresser – samt at sandsugning kun må foregå på lokaliteter, der er så dynamiske, at påvirkningen er begrænset”.

Råstofloven forventes revideret i 2015 – så allerede nu kan vi godt forberede os på at være klar på barrikaderne, så historien ikke kommer til at gentage sig. Læs mere om problematikken i majnummeret af Fisk & Fri, der netop er kommet på gaden – på side 72.

Vi ses derude – Jens Bursell

Juniorer fisker amok hos Simons

Put and take fiskeri er på vej frem – og det er om nogen en fiskeform, der henvender sig virkelig godt til juniorfiskere.

Vi – hos Fisk & Fri – mener, at det er utrolig vigtigt at få fokus på juniorerne, for på den måde at inspirere de unge til at kommet noget mere ud at fiske i stedet for blot at opleve Danmark gennem computer og Minecraft.

DSC_1020_2-1Lystfiskeri er en fantastisk hobby, der er sund for både legeme og sjæl, men ikke nok med det: Jo bedre rekruttering, der bliver at nye lystfiskere, desto flere vil bekymre sig om vores fiskebestande – og desto lettere vil det blive at skabe politisk gennemslagskraft for de miljøforbedringer og begrænsninger på erhvervsfiskeriet, der skal til for at sikre gode store og naturlige bestande af vores sportsfisk.

En god måde at skabe fokus på fiskeri – er at afholde fiskekonkurrencer. Historisk set har der enkelte gange været afholdt DM for senior P&T fiskere, men der har aldrig tidligere været afholdt en konkurrence, som udelukkende sætter fokus på juniorer. Fisk & Fri afholder derfor i næste weekend en stor juniorkonkurrence i samarbejde med Simons Put and Take, Jan & Bos Lystfiskeshop samt Musholm.

DANISH OPEN I P&T FOR JUNIORER, som arrangementet er døbt – afholdes Lørdag d.10.maj klokken 08-14 – og der er nu lukket for tilmelding, men man er velkommen til at komme og se de mange juniorer give den gas ved put and take søen, der er kendt for at give masser af action til gæsterne.

DSC_1109_2-1Netop til dette arrangement vil der blive udsat 1100 kilo meget flotte og specialopdrættede regnbueørreder fra Brejnholm Mølle og Katrinedal Dambrug, der er en del af virksomheden Musholm. Ørrederne er af uhørt høj kvalitet, og vil veje 1-5 kg.

Førstepræmien er et ophold for hele juniorholdet samt en voksen ledsager på bornholmske Hotelpension Verona, der er internationalt kendt for deres mange fiskearrangementer i høj klasse – fx trolling- og kystkurser. På det idylliske pensionat får vinderne ikke blot super lækker mad, god forplejning og perfekte overnatningsforhold – men også en laksetrolling tur med Per Sjöström – samt mulighed for egne kystørredture langs de smukke klippekyster.

Hovedpræmiens værdi er over 15.000 kroner. Blandt de mange andre præmier er et eksemplar at den nye flotte og anmelderroste bog – “Havørred – Refleksioner på kysten” samt den gamle havørredbibel “Havørred, Havørred”. Hertil kommer et gavekort på 200 kroner til alle deltagere og en hel årgang af gamle Fisk & Fri til alle deltagerne. Udover dette vil der være sponsorpræmier fra Dynamite Baits.
Læs mere om arrangementet i juni-nummeret af Fisk & Fri samt på www.fiskogfri.dk og www.simonsputandtake.dk i løbet af den kommende tid.